# De Juiste Zorg op de Juiste Plek - Medi-Mere - Huisartsenpraktijk in Almere
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

04.12.2019 08:08

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Door: Han van de Steeg
Gisteren ben ik de gehele dag op congres geweest. Thema: Juiste Zorg op de Juiste Plek. Samen met mijn collega Asgarali zaten we tussen bestuurders van diverse zorggroepen, vertegenwoordigers van VWS, Zorgautoriteiten en zorgverzekeraars. Een indrukwekkende groep. Samen hebben we diverse workshops en lezingen gevolgd, telkens weer vanuit een ander perspectief. Het duizelt me nu nog. Duidelijk is dat we aan de vooravond staan van noodzakelijke veranderingen in de zorg.

Waarom?
De huidige zorg is in de toekomst niet meer betaalbaar

Omdat we steeds ouder worden en het aantal Nederlanders met een chronische aandoening of ondersteuningsvraag neemt toe: we hebben steeds vaker een chronische aandoening, op steeds jongere leeftijd en we leven er langer mee.

Omdat tegelijkertijd met de vergijzing de zorgvraag fors toeneemt.

Omdat er zijn soms mismatches zijn in de zorg: het aanbod sluit niet aan op de zorgbehoefte. Veel sociale problemen komen bij huisartsen terecht, worden doorverwezen naar de 2de lijn en –logischerwijs – ook daar niet opgelost. Er moet beter worden gekeken naar de vraag achter de vraag.

Omdat met de toenemende zorgvraag de druk op de arbeidsmarkt toe neemt: van 1 op de 7 Nederlanders werkzaam in de zorg nu, hebben we bij ongewijzigd beleid straks 1 op de 4 Nederlanders nodig; dat gaat niet lukken, want die zijn er niet.

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Dit is een enorme opgave en is niet zomaar opgelost. We zullen gezamenlijk dit immense probleem moeten tackelen. We zullen de zorg noodzakelijkerwijs anders moeten gaan inrichten in kleine maar zekere stappen om een toekomstbestendige zorg te realiseren. Ziekenhuizen zullen eenvoudige taken gaan afstoten naar de huisarts, de huisarts dient zijn organisatie anders in te richten door veel meer gebruikt te maken van eHealth technieken en de patiënten te stimuleren tot zelfmanagement. We zullen kritischer moeten gaan kijken naar de hulpvraag en vooral de vraag achter de vraag. Moeten we als huisarts wel de hulpvraag beantwoorden? Waar liggen de verantwoordelijkheden van de patiënt zelf en diens sociale omgeving? Door de patiënt meer de regie te geven en mee te laten beslissen en inzage te geven in het medisch dossier kan deze ook meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Soms hoort de hulpvraag niet thuis bij de huisarts maar kan deze beter worden beantwoord door een POH-GGZ of het wijkteam. Dit noodzaakt intensieve samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners, ondersteunt met digitale communicatie technieken en eHealth keuze hulpen.

Wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk en wat merkt de patiënt nu al van deze veranderingen?
De meeste patiënten zullen gemerkt hebben dat we fors inzetten op MijnGezondheid.net. Dit is een prachtige tool waar we veel vragen op afstand kunnen oplossen en onze patiënt deels toegang geven tot het medisch dossier. Zo zijn er het afgelopen jaar al ruim 300 e-mail consulten door mij beantwoord, waarbij 90% de hulpvraag adequaat kon worden opgelost, zonder dat de patiënt naar het spreekuur hoefde te komen. Voor de gehele organisatie zijn dit tot op heden zo’n 3000 e-mail vragen geweest. Dit betekent 30.000 minuten tijd bespaart aan spreekuurtijd oftewel onze huisartsen hebben in totaal 500 uur bespaard en deze tijd kunnen inzetten voor complexere zorgvragen. Dat is een mooi resultaat. Dit hebben we dankzij onze gemeenschappelijke inzet kunnen realiseren. Dank daarvoor. Zo ook zijn er het afgelopen jaar zo’n 5000 afspraken online ingepland, zonder tussenkomst van onze triage assistente. Dit heeft veel tijd bespaard zodat andere zorgtaken door onze assistentes kon worden uitgevoerd.

Met de App (MedGemak) van mijn gezondheid.net kan op eenvoudige beveiligde wijze vragen beantwoord en zelfs foto’s worden opgestuurd van bijvoorbeeld huidafwijkingen. 75% van de “foto-vragen” kunnen op afstand worden opgelost. U wordt zo sneller geholpen en hoeft u geen tijd vrij te maken om naar het spreekuur te komen.

Ook onze huisartsen kunnen sinds kort heel makkelijk een “meekijk-consult” aanvragen bij de specialist. In plaats van de specialist te bellen wordt een duidelijke vraag gesteld. De specialist beantwoord binnen een paar dagen (vaak nog dezelfde dag) deze vraag waardoor de huisarts de patiënt zelf verder kan helpen en deze niet naar het ziekenhuis hoeft te gaan. We verwachten hierdoor veel minder te verwijzen. Dit scheelt aanzienlijke kosten in de zorg en scheelt de patiënt enorm veel tijd.

De komende jaren zullen we nog vaker de eHealth mogelijkheden inzetten. Diabetes patiënten zullen steeds meer hun suikers doorgeven en hoge bloeddruk patiënten de thuis gemeten bloeddruk waarden. MedGemak maakt het mogelijk deze waarden door te geven en onze praktijkondersteuner zal u dan op afstand dan kunnen begeleiden. We hebben een speciaal spreekuur om u te helpen bij het gebruik van MijnGezondheid.net. U kunt daar vrijblijvend gebruik van maken.

Het is wel echt wennen deze veranderingen. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de zorgverleners. Het vraagt een andere manier van werken. Het is een langzaam proces dat we gezamenlijk zullen moeten aangaan. EHealth als het kan, op het spreekuur als het moet of nodig is. Een noodzakelijk manier van werken om ook zorg in de toekomst nog mogelijk te maken. Een manier van werken waarbij we er alles aandoen om het persoonlijk contact niet uit het oog te verliezen en waarbij we uw steun en samenwerking heel hard nodig hebben.

Han van de Steeg


Terug naar het overzicht