# Triage..... - Medi-Mere - Huisartsenpraktijk in Almere
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

21.11.2019 15:47

Triage.....

Door: Heidi splint
  In mijn vorige blog heb ik gemeld dat ik de term Triage uit zou leggen en waarom wij dit doen. Triage betekent volgens Wikipedia: * 1) is het beoordelen van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de Spoedeisende hulp-afdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld”. Dit klinkt nu heel heftig maar het komt er eigenlijk op neer dat wij als u belt, u een aantal vragen stellen. Dit doen wij bv. om te beoordelen of een afspraak op het spreekuur bij uw huisarts wel zinvol is. Stel u hoest 3 dagen, en u heeft verder geen koorts, of u heeft geen piepende ademhaling, en u bent er verder, behalve dat het hoesten heel vervelend is, niet ziek van. Dan kan het zijn dat wij als assistentes u een advies geven. Dit advies kan zijn:  

  • *2) Sabbelen op een snoepje / dropje 

  •   Koude en warme dranken drinken 

  •   Door hoesten maakt uw lichaam de luchtwegen schoon 

  •   Het gaat meestal binnen 2 tot 3 weken over 

  •   Als u rookt: dit te staken  

  •   Voldoende rust te nemen 

  •   Contact opnemen bij: 

  • - koorts (temperatuur hoger dan 38.5 graden, langer dan 3 dagen 

  • - als u langer dan 3 weken hoest 

  • - als u koude rinllingen heeft 

  • - piepende ademhaling 

  • - bij bloederig slijm ophoesten  

  • - benauwdheid  

  Dit is een voorbeeld, maar de patiënten die bellen met de klacht “hoesten” dat komt nu in deze tijd veel voor. Alle adviezen die wij geven, worden dezelfde dag met uw huisarts of diens vervanger(ster) overlegd. Mocht de huisarts vinden dat er alsnog een spreekuurbezoek plaats moet vinden, dan nemen wij contact met u op om dit te regelen.  

  Misschien ervaart u het als vervelend dat wij deze vragen stellen, maar weet dat wij dit doen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen/ adviseren. Ook is het belangrijk om te weten dat als u meerdere klachten heeft, wij genoodzaakt zijn een langere afspraak in te plannen. Dit is beter voor de huisarts, maar ook zeker voor u als patiënt, zodat er voldoende tijd is om alles te bespreken. Houdt u zich dan ook aan de klachten die u bij de assistente heeft aangegeven. Zo voorkomt u dat de huisarts niet uitloopt en dat u teleurgesteld raakt als de huisarts aangeeft geen tijd meer te hebben. 

  Triage is ook bedoeld om de vraag bij de juiste zorgverlener te krijgen, sommige klachten worden door de praktijkondersteuner gedaan zoals de diabetes zorg en sommige klachten worden door de doktersassistente gedaan, zoals bijvoorbeeld oor uitspuiten. 

  Dus bij goede triage krijgt u de noodzakelijke tijd op het juiste tijdstip bij de juiste hulpverlener.  

  Ik hoop dat u wat aan deze informatie heeft, en tot horens, tot ziens in de praktijk! 

  Heidi, doktersassistente Medi Mere locatie Poort / Duin.  

  • * 1) Bronvermelding: Wikipedia 

  • * 2) Bronvermelding: NHG triagewijzer / Thuisarts.nl


  Terug naar het overzicht