Tijd voor zorgverlening...

Telefoon overdag: 036 532 99 88

Telefoon avond/weekend 0900 203 0 203 (HAP)

Bij Spoed overdag: 036 549 00 00

Rijbewijskeuring

De artsen van Medi-Mere doen geen rijbewijskeuringen.

Het CBR stelt:

"Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om ook na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u 'rijgeschikt' zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

De Eigen verklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)'. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult een arts in."

Onze voorkeur gaat uit dat u een afspraak maakt bij een huisarts buiten Medi-Mere.  Wij zijn onvoldoende objectief om een juiste en correcte rijbewijskeuring voor onze patiënten uit te kunnen voeren.

Voorbereiding voor patiënt

U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen.

Zorg dat het formulier in zijn geheel is ingevuld en neem een urinemonster meer voor verder onderzoek.

Formulieren voor onze artsen

» Formulier keuring algemeen

» Formulier OPS Methode

» Hulpformulier keurend arts Beroerte - vragenlijst

» Hulpformulier keurend arts Diabetes mellitus - vragenlijst

» Hulpformulier keurend arts Medicatie - vragenlijst

» Hulpformulier keurend arts Psychiatrie - vragenlijst

Kosten van de keuring

De kosten van de keuring vallen niet onder de zorgverzekeringswet, u dient deze kosten zelf te dragen.

Hieronder vindt u de maximumtarieven die gelden in 2015: 

  1. rijbewijskeuring korter dan 15 minuten: maximaal € 37,78 (excl. BTW)
  2. rijbewijskeuring langer dan 15 minuten: maximaal € 75,75 (excl. BTW)

 

 

 

Copyright 2015 - Medi-Mere