#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Terugbelspreekuur

Het terugbel spreekuur van MijnGezondheid.net is ontstaan ten tijde van de coronacrisis. De e-afspraken (fysieke consulten op de praktijk) werden gestopt omdat er onvoldoende triage mogelijkheden waren en er mogelijk een onveilige situatie op de praktijk zou ontstaan. De komende weken zullen we de mogelijkheden om via MijnGezondheid.net (MGn) weer de vertrouwde afspraken te kunnen maken langzaam gaan inregelen. Dit zal stapsgewijs gebeuren en bij elke stap zult u worden geïnformeerd via social media en krijgt u een persoonlijk bericht via MGn. De fasering in het beschikbaar stellen van online afspraken via MGn hangt nauw samen met de RIVM richtlijnen. De richtlijnen zijn bedoeld voor uw en onze veiligheid. Dit betekent voor de dagelijkse praktijk dat we alleen voor spoed en urgente vragen elkaar daadwerkelijk kunnen zien en dat voor overige vragen we vooralsnog zoveel mogelijk andere communicatie middelen gebruiken. (email, telefonie en beeldbellen met de POH GGZ). 

MGn telefonische consult

Naar analogie van de gewone e-afspraak hebben we het een e-terugbelafspraak via MijnGezondheid.net ingeregeld.  Dit is tevens een nieuwe feature binnen de voor u bekende e-afspraken van MGn. We noemen dit het ?terugbelspreekuur huisarts?. Binnen MGn en MedGemak krijgt u de mogelijkheid een telefonisch consult te plannen bij uw huisarts. Elke dag hebben de huisartsen per locatie afwisselend (om en om) een fysiek spreekuur voor de spoed- en urgente klachten en een terugbelspreekuur. Dit terugbelspreekuur is beschikbaar gesteld voor de online afspraken. Het telefonische spreekuur van 12:00 tot 12:30 uur, waarbij u de huisarts belt, blijft gewoon bestaan. Het ?terugbelspreekuur huisarts? is dus een online telefonisch consult waarbij de huisarts u gaat bellen zoveel mogelijk rondom het geplande moment. Wij vragen nadrukkelijk om het telefoonnummer, waarop u gebeld wilt worden, te vermelden in het tekstveld ?Reden afspraak?. De huisarts zal zijn/haar uiterste best doen om op het geplande tijdstip te bellen. Het contact zal overigens maximaal 10 minuten duren, vandaar dat we adviseren de hulpvraag in dit ?terugbelspreekuur huisarts? goed voor te bereiden.