#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

16 jaar en de privacy wetgeving

Sinds 1995 regelt de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst onder andere wie de zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts) moet informeren en om toestemming moet vragen voor een medische behandeling.

Tot 12 jaar

Bij minderjarigen hangt dit af van de leeftijd van de minderjarige patiënt: Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie. De arts moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind.

Van 12-16 jaar

Van 12 tot 16 jaar is de toestemming van zowel het kind zelf als de ouders/voogden nodig. In twee situaties is binnen deze leeftijdscategorie geen toestemming van de ouders nodig: 
1. indien niet behandelen van het kind voor hem/haar ernstig nadeel oplevert, bijvoorbeeld in geval van een geslachtsziekte. In die situatie hoeven de ouders niet over de behandeling te worden ingelicht en is hun toestemming niet nodig. Het kind kan zelf beslissen over de noodzakelijke behandeling. 2. als het kind de behandeling goed heeft overwogen en deze wil ondergaan. Bijvoorbeeld in geval van een abortus of een vaccinatie. In dit geval dient de arts in principe wel met de ouders/voogden te overleggen, maar het goed zorgverlener-schap kan met zich meebrengen dat zij niet over de behandeling worden geïnformeerd.  Achtergrond van deze uitzondering is het volgende. De WGBO wil voorkomen dat het kind in deze situaties zorg mijdt uit angst dat de zorgverlener zijn of haar ouders informeert terwijl het kind dat niet wil van wege een moeizame verstandhouding met de ouders. De vertrouwensrelatie tussen de zorgverlener en het kind gaat dan voor.

16 jaar en ouder

Kinderen vanaf 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen. Zij beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie in het kader van hun behandelingsovereenkomst met de zorgverlener.