#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

BIG registratie van huisartsen en verpleegkundigen van Medi-Mere

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. En als BIG-geregistreerde zorgverlener bent u snel vindbaar en zonder dat u verward wordt met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Wat betekent dit?

U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april uw BIG-nummermakkelijk en snel kan vinden. Worden uw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan bent u na 1 april niet verplicht  om het BIG-nummer bekend te maken. Uiteraard kunt u  het nummer ook verstrekken  wanneer iemand hiernaar vraagt.  

Waar moet het BIG-nummer vermeld worden?

U vermeldt het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):
  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld.

Zo snel als mogelijk

De verplichting geldt vanaf 1 april. Het vermelden van het BIG-nummer op websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel als het één BIG geregistreerde zorgverlener betreft. Sommige aanpassingen vragen wellicht wat meer tijd. Zo kan het aanpassen van facturen en websites van grote instellingen met veel BIG-geregistreerde zorgverleners wat meer tijd in beslag nemen. Voor deze zaken moet een plan gemaakt zijn om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan de verplichting. Voor voorbedrukt briefpapier geldt dat bestaande voorraden briefpapier eerst mogen worden opgebruikt.

Waarom deze verplichting?

Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep of bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op.

Wie gaat controleren?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen.

Waar kunt u uw BIG-nummer vinden?

In ?Mijn-BIG-register? kunt u uw eigen registratie en uw BIG-nummer vinden. U heeft hiervoor uw DigiD of uw BIG-login (als u in het buitenland woont) nodig. Uw BIG-nummer staat ook in het besluit dat u ontvangen heeft na goedkeuring van uw aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register.
Inschrijven Afspraak maken