#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

BIRADS uitslagen

Borstkanker en de BI RADS uitslagen

BI-RADS classificatie in de screening

Van elke 1.000 vrouwen krijgen ongeveer 20 vrouwen de uitslag dat er een afwijking is gezien. De afwijking wordt weergegeven met een BI-RADS classificatie:

BI-RADS 0:

Bij een vrouw die is verwezen met een BI-RADS 0 is de verdenking op borstkanker laag, maar geeft het screeningsmammogram onvoldoende informatie en is nader onderzoek nodig. Slechts 1 op de 7 vrouwen blijkt daadwerkelijk borstkanker te hebben (14%). Uit hetzelfde pilotonderzoek is gebleken dat juist deze gevallen van borstkanker een groot aandeel hebben in de groep prognostisch gunstige tumoren met een PA-doorsnede van < 10 mm (38%). De prognose van deze vrouwen is na behandeling gelijk aan die van vrouwen zonder borstkanker. Ongeveer de helft van de verwezen vrouwen heeft een BI-RADS 0. Bij meer dan de helft van deze groep is alleen beeldvormend onderzoek voldoende.

BI-RADS 1:

Normale bevindingen, geen aanvullend onderzoek nodig.

BI-RADS 2:

eenduidig benigne bevindingen, bijvoorbeeld een verkalkt fibroadenoom of postoperatieve status, geen aanvullend onderzoek nodig

BI-RADS 3:

Waarschijnlijk goedaardige bevinding: de radioloog denkt dat de laesie goedaardig is, maar wil dit controleren Vervolgonderzoek noodzakelijk.

BI-RADS 4:

Een BI-RADS 4 betekent dat een afwijking is gezien die niet typisch is voor een maligniteit. De kans dat het om kanker gaat, is iets kleiner dan de kans dat de afwijking goedaardig is, namelijk 39%.Van de verwezen vrouwen krijgt 37% een BI-RADS 4. Bij 63% van deze vrouwen is een biopsie nodig om tot de juiste diagnose te komen

BI-RADS 5:

Bij een BI-RADS 5 moet de vrouw er serieus rekening mee houden dat de gevonden afwijking kwaadaardig is, de positief voorspellende waarde is namelijk 93%. Ongeveer 10% van alle verwezen vrouwen heeft een BI-RADS 5. In deze groep is bij 96% een biopsie noodzakelijk.

Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op de website van het RIVM.

De rol van de huisarts

De huisartsen van Medi-Mere hebben de verantwoordelijkheid om een vrouw, bij wie de screeningsradiologen een verdachte afwijking hebben geconstateerd, te informeren over de te volgen procedure. Vervolgens moet hij haar verwijzen naar de mammapoli van het ziekenhuis van haar keuze. De NHG-Standaard geeft geen advies over de interpretatie van de verschillende BI-RADS-classificaties. Zowel de verlaagde verwijsdrempel als de invoering van de BI-RADS-classificatie is van invloed op de rol van de huisarts. De huisarts zal om te beginnen vaker een gesprek moeten voeren met een vrouw die verwezen is. De huisarts kan de vrouw nu ook informeren over de kans op de aanwezigheid van een maligniteit, afhankelijk van de BI-RADS-classificatie. We zijn ons ervan bewust dat het vanwege het hoge abstractieniveau vaak lastig is om een gesprek over kansen en risico's te voeren. Het is de moeite waard om te proberen de vrouw voor te bereiden op wat haar te wachten staat. Dit geldt zowel bij een lage als bij een hoge verdenking op een maligniteit. Als er sprake is van een fout-positieve verwijzing kan de huisarts met de vrouw ook afspreken om de gang van zaken in een latere fase nog eens door te nemen. Daardoor krijgt de vrouw de gelegenheid haar angst en ongerustheid kenbaar te maken. Mammapolie Flevoziekenhuis: volg deze link, en voor huisartsen deze extra informatie
Inschrijven Afspraak maken