#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

COPD (CHRONISCH OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTE) 

1. VOOR WIE?

Voor patiënten die lijden aan COPD. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte, met benauwdheid en afgenomen inspanningsvermogen als belangrijkste kenmerken. 

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

De patiënt die van de huisarts de diagnose COPD heeft gekregen mag deelnemen.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Klachtenvermindering bij de COPD-patiënt, verbetering van kwaliteit van leven en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Onder verantwoordelijkheid van de huisarts heeft de praktijkverpleegkundige de regie over dit programma. De praktijkverpleegkundige stelt samen met de patiënt een individueel behandelplan op. Aandachtspunten zijn: voorlichting over leefstijl ten aanzien van roken, beweging en gewicht, het vast- en bijstellen van de juiste medicatie inclusief het bevorderen van de te volgen therapie.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts, de praktijkverpleegkundige en eventueel de fysiotherapeut, de di?tist en apotheek. De huisarts stelt de diagnose, heeft de eindverantwoordelijkheid en houdt het overzicht. De praktijkverpleegkundige coördineert de dagelijkse zorg. Deze roept COPD-patiënten periodiek op, geeft voorlichting, zorgt voor verwijzingen naar andere hulpverleners en stelt de medicatie bij. De fysiotherapeut doet een bewegings-/inspanningstest en begeleidt de patiënt naar een optimale conditie door het verbeteren van de ademtechnieken en het stimuleren van een goed beweeggedrag. De di?tist begeleidt de patiënt naar een optimale voedingstoestand, waarbij zowel onder- als overgewicht moet worden voorkomen. De apotheker helpt de patiënt bij zijn/haar medicatiegebruik en geeft extra informatie op verzoek.

6. WAT KOST HET?

De kosten voor huisarts, praktijkverpleegkundige en apotheker worden vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt. De di?tistische begeleiding wordt een deel vergoed vanuit de ketenzorg en daarnaast kunt u aanspraak maken op uw basisverzekering.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999
Inschrijven Afspraak maken