#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Hart en vaatziekten programma. Secundaire Preventie

1. VOOR WIE?

Voor alle patiënten met een doorgemaakt hartinfarct, een beroerte (CVA) of na een vaatoperatie aan de benen.

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

Afgesproken is met de cardioloog, neuroloog en vaatchirurg van het Flevoziekenhuis dat u deze folder krijgt op het moment dat de zorg en controles worden overgedragen aan uw huisarts. Wij vragen u een afspraak met de praktijkondersteuner te maken. Samen met de POH, de huisarts en u zal een persoonlijk programma worden afgesproken voorde komende jaren. Patiënten vanuit een ander ziekenhuis en/of nieuwe patiënten zullen door de praktijkondersteuner worden opgeroepen. Natuurlijk kunt u zich ook zelf aanmelden bij onze praktijkondersteuner.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Patiënten met doorgemaakte hart- en vaatziekten hebben een duidelijk verhoogd risico van verergering van de ziekte. Door middel van dit programma willen we vervolg schade zoveel mogelijk voorkomen.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Van patiënten die meedoen aan het zorgprogramma wordt een risicoprofiel gemaakt. Dit houdt in, dat alle risicofactoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten in kaart worden gebracht. Risicofactoren zijn o.a.roken, hoog gewicht, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.Nadat het risicoprofiel is gemaakt, wordt met de patiënt besproken welke stappen er kunnen worden genomen om extra risico's te verminderen om zo een eventuele tweede CVA of hartinfarct te voorkomen en om de te volgen therapie zoveel mogelijk te bevorderen.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts, de praktijkverpleegkundige en eventueel de fysiotherapeut en de di?tist. De huisarts is eindverantwoordelijk, houdt het overzicht en schrijft medicatie voor. De apotheker helpt de patiënt bij zijn/haar medicatiegebruik en geeft extra informatie op verzoek. De praktijkverpleegkundige en doktersassistente coördineert de behandeling, roept de patiënt periodiek op en verwijst eventueel naar andere hulpverleners zoals fysiotherapeut en di?tist. De fysiotherapeut stimuleert tot- en begeleidt de patiënt bij het bewegen. De di?tist begeleidt de patiënt bij het aanpassen van zijn/haar eetpatroon, rekening houdend met de leefstijl en wensen van de patiënt. Toepassing van een dieet kan betekenen, dat minder medicatie nodig is.

6. WAT KOST HET?

De kosten voor huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker en di?tist worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt. Eventuele laboratorium kosten gaan af van uw eigen risico.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999