#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Dementie 

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam. De meest voorkomende vormen van dementie zijn: 
 • de ziekte van Alzheimer
 • vasculaire dementie
 • frontotemporale dementie (FTD)
 • Lewy body dementie

Dementie is niet gelijk aan geheugenverlies

Dementie moet niet verward worden met geheugenverlies. Geheugenverlies treedt bij veel vormen op maar hoeft niet het geval te zijn. Bij jong dementerenden bijvoorbeeld zijn geheugenproblemen soms niet aanwezig. In andere gevallen is er sprake van geheugenstoornissen in combinatie met één of meerdere van de volgende cognitieve stoornissen: 
 • afasie (stoornis in taal)
 • apraxie (onvermogen complexe handelingen uit te voeren)
 • agnosie (stoornis in herkenning)
 • een stoornis in uitvoerende functies (abstraheren, organiseren, plannen, doelgericht handelen) 
Vaak komen deze stoornissen voor in combinatie met psychische problemen en/of gedragsproblemen: angst en depressie, rusteloosheid en agitatie, apathie of psychose. De stoornissen vormen een duidelijke beperking in het dagelijks functioneren.

Omvang

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: van 10% bij mensen boven de 65 jaar tot 40% bij mensen boven de 90 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen

Zorgvraag

Dementie is onomkeerbaar, maar nevensymptomen kunnen worden bestreden met medicamenteuze en therapeutische behandeling. Begeleiding en behandeling zijn nadrukkelijk gericht op zowel mensen met dementie als hun naasten (die een grote rol spelen in de zorg) en kunnen de kwaliteit van leven van beiden vergroten.
De belangrijkste problemen waar mensen met dementie en hun naasten tegenaan lopen zijn: 
 1. Niet-pluisgevoel
 2. Wat is er aan de hand en wat kan helpen?
 3. Bang, boos en in de war
 4. Er alleen voor staan
 5. Contacten mijden
 6. Lichamelijke zorg
 7. Gevaar
 8. Ook nog gezondheidsproblemen
 9. Verlies
 10. Het wordt me te veel
 11. Zeggenschap inleveren en kwijtraken
 12. In goede en slechte tijden
 13. Miscommunicatie met hulpverleners
 14. Weerstand tegen opname
Deze problemen moeten worden vertaald naar goede dementiezorg voor mensen met dementie en hun naasten. De problemen kunnen in iedere fase van het ziekteproces voorkomen, wel is het zo dat het niet pluisgevoel en de vraag wat er aan de hand is v??r de diagnostiek hun plaats hebben.

Zorgprogramma Dementie

Medi-Mere heeft een eigen zorgprogramma Dementie ontwikkeld. Met dit zorgprogramma beogen we vooraan in de fase van informatie en signalering te opereren en kennis te verkrijgen van diagnostiek en verwijsmogelijkheden om zo zoveel mogelijk aan te sluiten op de reeds aanwezige netwerk in Almere voor de demente patiënt. Onze huisartsen en praktijkondersteuners zijn geschoold in de begeleiding en opsporing van dementie en werken intensief samen met de verschillende zorgverleners uit de wijk. Download hier onze brochure "Zorgprogramma Dementie"