#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Disclaimer E-mail

De informatie van deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en kan juridisch beschermd zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor degene(n) aan wie het gericht is of degene(n) die geautoriseerd zijn om het bericht te ontvangen. Indien het bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de inhoud ervan niet te lezen, en het bericht aan ons terug te sturen. In dat geval wijzen wij u er tevens op dat het kopi?ren, verspreiden of elke andere be- of verwerking van de inhoud van de e-mail en zijn bestanden strikt verboden is en zelfs onrechtmatig kan zijn. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons, met vermelding van de naam en het adres van de afzender om vervolgens de e-mail te verwijderen. De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbaar gestelde informatie. De gegeven informatie en/of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om onze aansprakelijkheid in te roepen. Wij zijn enkele gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document. E-mail die vanuit of naar het bovenvermelde e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden. Tenslotte wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor virussen die de email mogelijk bevat.

Huisartsenpraktijken Medi-Mere B.V.

© 2021, alle rechten voorbehouden.

 

Inschrijven Afspraak maken