#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Hulp voor Hindoestanen

Hulp voor de Hindoestaanse patiënt

Wanneer een huisarts, medisch specialist of andere hulpverlener niet verder komt in de (medische) begeleiding van Hindoestaanse patiënten. Vanwege bijvoorbeeld religieuze en/of culturele aspecten stagneert de hulpverlening. Samatma biedt de mogelijkheid om samen met een professional uit dezelfde cultuur de patiënt verder te begeleiden of een vervolgbegeleiding te doen. Samen met de (huis)arts/hulpverlener én de patiënt stippelt Samatma een traject uit voor verdere maatwerk begeleiding van beide partijen.

Nog meer mogelijkheden tot hulp:

Situatie: Hindoestanen en het hindoe?sme hebben de maatschappij veel te bieden maar zijn slecht te bereiken.  Vraag: hoe kom ik in contact met een native Hindoestaan waardoor er een brug geslagen kan worden tussen instellingen en de doelgroep om uitwisseling op het gebied van cultuur en religie mogelijk te maken?  Aanpak: netwerken binnen de doelgroep, verbindingen leggen door doelgerichte en op de doelgroep afgestemd programma, vraag en aanbod op elkaar afstemmen en op deze wijze een brug slaan tussen Oost en West

Nog een voorbeeld

Situatie: een ministerie, lokale overheid (gemeente/provincie) of publieke instelling met (relatief) veel Hindoestanen kan de doelgroep onvoldoende bereiken, heeft onvoldoende know-how om maatwerk te bieden aan de doelgroep, wil de kwaliteit van haar diensten afstemmen op de doelgroep.  Vraag: hoe betrek ik de Hindoestaanse doelgroep in het sociaal-maatschappelijk proces?  Aanpak: gericht benaderen van de doelgroep, inventarisatie van hun wensen en behoeften en een tailor-made aanbod creëren t.b.v. de doelgroep in het kader van bijvoorbeeld sociale activering of gerichte oplossingen voor de in- en externe problematiek binnen de doelgroep.

Rawie Sewnath

Ik ben een Hindoestaan, geboren in het multiculturele Suriname en ben opgegroeid in Nederland. Vanwege het opgroeien in twee culturen, mijn jarenlange werkervaring als geestelijk verzorger in multiculturele teams in de zorg en het gevangeniswezen ontdekte ik de keerzijde van de integratiemedaille. In de loop van mijn professionele loopbaan én als vrijwilliger/adviseur bij verschillende (non)profit-organisaties kwam ik tot het besef dat veel Hindoestanen in Nederland behoren tot een groep die op verschillende fronten een goed imago heeft, maar tegelijkertijd te kampen heeft met uiteenlopende problematiek. Zelfmoord onder jongeren, overmatig alcoholgebruik, chronische ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hartklachten, subassertief gedrag, eenzame ouderen enz. Een belangrijke drijfveer vanuit het hindoe gedachtengoed is dienstbaarheid ? sewa .

Contactgegevens

Telefoon: 06 - 126 908 01  Mail:  info@samatma.nl Website: SAMATMA Spreekuur op afspraak elke woensdag Locatie Medi-Mere Poort