#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Inschrijftarief / inschrijftarieven Huisartsenzorg

Huisartsen krijgen een inschrijftarief, dit is een vast bedrag per in de huisartsenpraktijk ingeschreven patiënt per kwartaal. De inschrijftarieven zijn verschillend per praktijk. Het hangt af van de postcode waar iemand woont, bijvoorbeeld achterstandswijken krijgen een iets hoger tarief en van de leeftijd van de patiënt. Hiervoor gelden landelijk vastgestelde tarieven. Daarbij zijn er nog een aantal modules die gedeclareerd kunnen worden, als je daar als praktijk aan voldoet. Het gaat om zaken als het doelmatig voorschrijven van medicijnen, adequaat verwijzen, verbetering in de service en bereikbaarheid, zorg inhoudelijk ondersteuning aan patiënten met (mogelijk) psychische aard, afgestemde en proactieve zorg aan kwetsbare ouderen, maar ook aan chronisch zieken. De volgende omschrijvingen kunt u terugvinden op factuuroverzicht: -          Inschrijving verzekerden tot 65 jaar wel/niet woonachtig in een Opslagwijk -          Module POH-GGZ -          POH-S -          Kwaliteit -          Ouderenzorg   -          Prestatie Spiegelinformatie

Ketenzorg

Voornamelijk mensen met een chronische ziekte krijgen ketenzorg. Hart- en vaatziekten, longaandoening COPD en diabetes vallen onder de Ketenzorg. Het grootste deel van de behandeling en controle wordt door gespecialiseerde hulpverleners, zoals praktijkondersteuners  gedaan.

GEZA

Geza oftewel Geïntegreerde Multidisciplinaire zorg betreft de zorgverlening aan patiënten met een chronische aandoening waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines, zoals fysiotherapeuten, apotheken en diëtisten, in samenwerking met de patiënt in onderlinge samenhang zorg verlenen, waarvan huisartsenzorg een onderdeel is. Al deze bovengenoemde zorgonderdelen worden vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen niet onder uw verplicht eigen risico. Kan uw huisarts uw vragen niet beantwoorden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of stel uw vraag aan ons: admin@medi-mere.com