#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Meekijkconsult

Twee weten meer dan één

Wat is een meekijkconsult?

U heeft een gezondheidsklacht die uw huisarts lastig te beoordelen vindt. Dan kan uw huisarts aan een specialist van het Flevoziekenhuis advies vragen om uw klacht te beoordelen. Dit noemen we een meekijkconsult. Op die manier kan de huisarts een vermoeden laten bevestigen of advies inwinnen over de te nemen vervolgstappen. De specialist en de huisarts werken hierbij nauw samen. Het voordeel is dat u meestal onder behandeling van uw huisarts kan blijven en een doorverwijzing naar het ziekenhuis niet nodig is.

Wat kunt u verwachten?

De huisarts vraagt de specialist om advies. Hiervoor heeft de specialist uw medische gegevens nodig. Zo kan het zijn dat de huisarts in aanvulling op zijn of haar vraag de specialist laat meekijken bij de beoordeling van een r?ntgenfoto, hartfilmpje of bloeduitslagen. Dit gebeurt digitaal, in een beveiligde omgeving. Informatie verstrekken aan de specialist doet de huisarts alleen met uw  toestemming.

Na het meekijkconsult

Binnen maximaal vijf werkdagen krijgt uw huisarts een advies van de specialist over de eventuele vervolgstappen. Het kan zijn dat er een onderzoek, behandeling of therapie nodig is of dat uw  medicatie moet worden aangepast. Soms kan het zijn dat u toch wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. De huisarts bespreekt vervolgens telefonisch met u de uitkomst van het meekijkconsult. Samen met u worden de vervolgstappen bepaald. De adviezen en vervolgstappen legt uw huisarts vast in uw medisch dossier.

Kosten?

U hoeft niet te betalen voor het meekijkconsult. Het meekijkconsult komt niet ten laste van het eigen risico van uw zorgverzekering.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na afloop van het meekijkconsult nog vragen over uw behandeling? Stelt u deze gerust aan uw eigen huisarts.