#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

MMSE

De Mini-Mental State Examinatie (MMSE) wordt gebruikt om te screenen en de ernst van cognitieve stoornissen vast te stellen. De MMSE is ontwikkelt om in korte tijd een indruk te krijgen van de cognitieve functies van een patiënt. De test bestaat uit 11 vragen met een score van 0 tot 30. Hierbij komen verschillende aspecten van het cognitief functioneren aan bod, maar vooral het geheugen en de taal. De test bestaat uit de volgende onderdelen: ori?ntatie in tijd en plaats, een eenvoudige geheugentest, concentratie, taal, rekenen, praxis (handelingen uitvoeren) en visuoconstructie (iets nadoen wat je gezien hebt). De MMSE test geen algemene kennis en langetermijngeheugen. De test is in ongeveer 10 minuten af te nemen.

Gebruik bij Medi-Mere

De MMSE is een geschikt middel om cognitieve stoornissen zichtbaar te maken, maar voor het diagnosticeren van dementie is de score van uitsluitend de MMSE te beperkt. Cognitieve stoornissen willen niet zeggen dat iemand dement is, omdat de patiënt daarvoor aan meer criteria moet voldoen, zoals stoornissen in het dagelijkse functioneren. De huisarts of praktijkondersteuner kan de MMSE als screener inzetten bijvoorbeeld bij twijfels over de cognitieve vermogens of wanneer zij problemen constateren die door een beginnende dementie veroorzaakt kunnen worden. Afname van de MMSE kan ook nuttig zijn bij (onterechte) ongerustheid van een patiënt. Met een goede score kan men de ongerustheid bij een patiënt wegnemen. Een MMSE-score alleen is niet genoeg voor een diagnose, maar zegt wel wat over de cognitie van de patiënt. Het kan een eerste middel zijn voor de praktijkondersteuner om een niet-pluisgevoel te onderzoeken. De MMSE-uitslag kan de huisarts of praktijkondersteuner verder gebruiken om de noodzaak voor verdere diagnostiek te bepalen. Het verdient aanbeveling om in dat geval aanvullend diagnostisch onderzoek te koppelen aan zorgdiagnostiek. Bij zorgdiagnostiek onderzoek je de zorgsituatie en de belasting voor de naasten. Zo krijg je inzicht in de noodzaak om aanvullende begeleiding voor mantelzorger en patiënt te starten. De MMSE afnemen vergt weinig tijd, maar het is belangrijk dat je wel voldoende tijd uittrekt. Je moet de test bij de patiënt introduceren. Houd er rekening mee dat de patiënt en diens omgeving negatief kunnen reageren als de testuitslag tegenvalt. Neem voldoende tijd om deze reactie op te vangen. De huisartsen van Medi-Mere plannen daarom voor de MMSE een dubbel consult in bij de praktijkondersteuner.

Score

Voor het onderscheid tussen patiënten met lichte vormen van dementie en cognitief gezonde personen wordt meestal een afkappunt van 23 of 24 scorepunten gehanteerd, maar hierover bestaat veel discussie. De MMSE-score wordt namelijk beïnvloed door leeftijd en opleidingsniveau, waardoor je bij ?jongere ouderen? en hoger opgeleiden een hoger afkappunt moet gebruiken. Naast opleiding en leeftijd blijken ook lichamelijke ziekten, depressie en zintuiglijke handicaps de score op de MMSE te kunnen beïnvloeden
Inschrijven Afspraak maken