#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Osteoporose (Botontkalking)

1. VOOR WIE?

Voor alle personen bij wie de diagnose osteoporose is vastgesteld

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

De patiënt die van de huisarts de diagnose osteoporose heeft gekregen mag deelnemen.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Het osteoporose zorgprogramma heeft als doel om zoveel mogelijk oorzaken van de osteoporose en/of gevolgen van osteoporose tegen te gaan.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Nadat de huisarts de diagnose osteoporose gesteld heeft zal de huisarts samen me u een aantal afspraken maken bij verschillende disciplines die meedoen aan dit programma. De praktijkverpleegkundige zal uiteindelijk de regie voeren over het totale programma en er zorg voor dragen dat u het juiste traject doorloopt.Osteoporose is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing en de lifestyle neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het val risico en daarmee het fractuur risico verhogen. Ons zorgprogramma zal verdere verslechtering van de botsterkte veelal voorkomen en er voor zorgen dat minder snel een (nieuwe) breuk zal ontstaan. Het voorkomen van breuken betekent eenbetere kwaliteit van leven en een hogere levensverwachting.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts, praktijkverpleegkundige, de fysiotherapeut, de di?tist en apotheker. De huisarts stelt de diagnose, heeft de eindverantwoordelijkheid. De praktijkondersteuner voert samen met u de regie over het gehele programma en zal daar waar nodig u ondersteunen. De fysiotherapeut zal een bewegingsonderzoek bij u uitvoeren , waarbij o.a. gekeken wordt naar de spierkracht, looppatroon en het valrisico. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld om een optimaal beweeggedrag te stimuleren en het risico op vallen te minimaliseren. De di?tist begeleidt de patiënt naar een optimale voedingstoestand, waarbij alle dieet mogelijkheden om sterke botten te krijgen worden besproken. De apotheker zal op al uw medicijn vragen een antwoord geven.

6. WAT KOST HET?

De kosten voor huisarts, praktijkondersteuner, apotheek en di?tist worden vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999