#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Lage Rugpijn

1. VOOR WIE?

Voor alle patienten die last hebben van lage rugklachten.

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

De huisarts of fysiotherapeut bepaalt of uw lage rugklacht geschikt isvoor het zorgprogramma of dat er verder onderzoek nodig is.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Vermindering van de rugklachten. Verbeteren van het functioneren vande lage rug in het dagelijks leven / werk / sport. Beter inzicht in de ontstaanswijzevan de rugklachten en het voorkomen hiervan.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

De fysiotherapeut is de verantwoordelijke voor dit programma. Naaraanleiding van het uitgebreide bewegingsonderzoek wordt samen metde patiënt een individueel behandelplan opgesteld. Aandachtspuntenhierbij zijn; optimaliseren van een juiste (werk-) houding, ruime bewegelijkheidin de rug en goede kracht vanbuik- en rugspieren. Voorlichting wordtgegeven in til technieken, preventie enzelfmanagement.Zo nodig wordt de hulp van de huisarts, apotheek, di?tist of POH GGZ ingeschakeld.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De fysiotherapeut, de huisarts, de apotheker, de di?tist en de POH GGZ. De huisarts kan de diagnose stellen, heeft de eindverantwoordelijkheid en houdt het overzicht. De fysiotherapeut kan de diagnose stellen, heeft de verantwoordelijkheid over het zorgprogramma. Doet een fysiotherapeutisch onderzoek en stelt een individueel behandelplan op. Is verantwoordelijk voor de fysiotherapeutische behandeling van de patiënt en zorgt voor verwijzing naar andere hulpverleners. Verslag hiervan wordt gedaan naar de huisarts. De di?tist begeleidt de patiënt naar een optimale voedingstoestand en gewicht. De apotheker helpt de patiënt bij zijn/haar pijn medicatiegebruik en geeft extra informatie op verzoek. De POH GGZ zal bij het programma betrokken raken op moment dat blijkt dat er psychosociale factoren een rol spelen bij de lage rugklachten.

6. WAT KOST HET?

De kosten voor huisarts, POH GGZ, apotheker en di?tist worden vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999

8. Wat kunt uzelf doen?

Oefeningen om uit te printen:

downloaden

Oefeningen online:

Oefening 1Oefening 2 Youtube instructie film