#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Spirometrie (longfunctieonderzoek)

VOOR WIE?

Voor patiënten die COPD en of Astma hebben of bij wie het vermoeden bestaat aan één van deze aandoeningen te lijden.

WAT IS SPIROMETRIE (LONGFUNCTIEONDERZOEK)

Spirometrie is een medisch onderzoek waarin de functie van de longen wordt gemeten. 

HOE WORDT BEPAALD WIE EEN LONGONDERZOEK KRIJGT?

Bij het vermoeden op de diagnose COPD of Astma zal de huisarts of praktijkondersteuner (POH Somatiek)  een longfunctieonderzoek aanvragen.
Patiënten die reeds eerder deze diagnose hebben gekregen zal een controle van de longfunctie worden aangevraagd. De frequentie zal per patiënt verschillen. De POH Somatiek zal dit monitoren.  

WAT GEBEURT ER NA HET LONGFUNCTIE ONDERZOEK?

Het longfunctieonderzoek is enerzijds bedoeld om diagnose te stellen en is anderzijds bedoeld om te controleren of de longfunctie bij het huidige medicatiegebruik goed blijft en of de medicatie eventueel bijgesteld dient te worden.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Op advies van huisarts of POH S zal samen in overleg met de patiënt een longfunctieonderzoek plaatsvinden.  Binnen Medi-Mere zijn er POH S die de longfunctie test bij u afnemen. De uitslagen van het onderzoek worden eerst door de gespecialiseerde arts binnen Medi-Mere beoordeeld. Daarna zal de aanvrager (HA of POH S) dit met de patiënt bespreken.  

AFSPRAAK MAKEN VOOR HET ONDERZOEK

Het onderzoek wordt samen met u ingepland op onze locatie Medi-Mere Haven. Het onderzoek zal ongeveer een 30-45 minuten duren. Twee weken na het onderzoek maakt u een afspraak bij de praktijkverpleegkundige voor het bespreken van de uitslag.

VOORBEREIDING

U hoeft geen speciale kleding te dragen en als u een kunstgebit heeft, moet u dit gewoon inhouden. U mag niet roken gedurende 1 uur voor het onderzoek. U mag voor de test lichamelijk inspanning doen.
Soms zal uw arts u vragen enige tijd voor het onderzoek met uw medicijnen te stoppen. Dit wordt vooraf aangegeven. Doe dit echter NOOIT op eigen initiatief.
ALS U LONGMEDICATIE GEBRUIKT, NEEMT U DEZE MEE NAAR DE AFSPRAAK! 

WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts of POH S vraagt het longfunctieonderzoek aan. De POH S voert het longfunctieonderzoek uit. De gespecialiseerde arts beoordeelt de resultaten en geeft advies. Dit advies kan bestaan uit medicatie advies, leefregels of bezoek aan specialist.

WAT KOST HET?

De kosten voor dit volledige longfunctie onderzoek (maken en beoordelen) worden vergoed uit de basisverzekering.

Instructiefilm

Inschrijven Afspraak maken