#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Spirometrie (longfunctieonderzoek)

VOOR WIE?

Voor patiënten die COPD en of Astma hebben of bij wie het vermoeden bestaat aan één van deze aandoeningen te lijden.

WAT IS SPIROMETRIE (LONGFUNCTIEONDERZOEK)

Het longfunctieonderzoek geeft een beeld van het volume, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de longen. Ook wordt duidelijk in welke mate prikkelende stoffen de luchtwegen vernauwen en welke medicijnen hier verbetering in kunnen brengen. Het longfunctieonderzoek geeft patiënt en arts een duidelijk beeld van de gesteldheid van de luchtwegen, zodat behandeling van de klachten hier zo goed mogelijk op kan aansluiten.

HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

Bij het vermoeden op de diagnose COPD of Astma zal de huisarts of praktijkverpleegkundige een longfunctieonderzoek aanvragen bij het ziekenhuis. Bij patiënten die reeds eerder deze diagnose hebben gekregen zal één keer per 1-2 jaar een controle van de longfunctie worden aangevraagd.

WAT IS HET DOEL VAN HET LONGFUNCTIEONDERZOEK

Het longfunctieonderzoek is enerzijds bedoeld om diagnose te stellen en is anderzijds bedoeld om te controleren of de longfunctie bij het huidige medicatiegebruik goed blijft en of de medicatie eventueel bijgesteld dient te worden.

WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Op advies van huisarts of praktijkondersteuner zal samen in overleg met de patiënt een longfunctieonderzoek plaatsvinden. Dit onder-zoek is in het ziekenhuis. De uitslagen van het onderzoek zal de praktijkondersteuner met de patiënt bespreken.

AFSPRAAK MAKEN IN HET ZIEKENHUIS

U krijgt van de praktijkverpleegkundige een verwijzing voor een longfunctieonderzoek in het ziekenhuis. Check bij uw praktijkondersteuner of het longfunctieonderzoek met of zonder medicatie wordt verricht. U belt 036 868 88 04 en maakt zelf een afspraak. Op de verwijzing staat een ZD (ZorgDomein) nummer die het flevoziekenhuis nodig heeft voor een correcte planning. Het onderzoek zal ongeveer een halfuur duren. Twee weken na het onderzoek maakt u een afspraak bij de praktijkverpleegkundige voor het bespreken van de uitslag.

VOORBEREIDING

U hoeft geen speciale kleding te dragen en als u een kunstgebit heeft, moet u dit gewoon inhouden. U mag géén koffie, chocolade, sterke thee of cola nuttigen, en niet roken gedurende zes uur voor het onderzoek. U mag u twee uur voor de test niet lichamelijk inspannen. Soms zal uw arts u vragen enige tijd voor het onderzoek met uw medicijnen te stoppen. Dit wordt ook op het aanvraagformulier aangegeven. Doe dit echter NOOIT op eigen initiatief.

WAAROM HET ONDERZOEK IN HET ZIEKENHUIS EN NIET IN DE PRAKTIJK?

In 2016 wordt voor het eerst het longfunctieonderzoek in het ziekenhuis verricht. Een aantal belangrijke redenen hebben tot deze keuze geleid:   De kwaliteit van het onderzoek is beter omdat de apparatuur die wordt gebruikt veel gevoeliger is.De mensen die het onderzoek verrichten hebben meer ervaring.De longarts beoordeelt het onderzoek en geeft een advies.Bij eventuele bezoek aan de longpoli kan de longarts gebruik maken van deze reeds bestaande onderzoekgegevens.

WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts, de praktijkverpleegkundige, de onderzoekslaborante en de longarts. De huisarts of praktijkverpleegkundige vraagt het longfunctieonderzoek aan. De onderzoekslaborante voert het longfunctieonderzoek uit. De longarts beoordeelt de resultaten en geeft advies. Dit advies kan bestaan uit medicatie advies, leefregels of bezoek aan specialist. 10. WAT KOST HET? De kosten voor dit volledige longfunctie onderzoek (maken en beoordelen) worden vergoed uit de basisverzekering.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u kijken Langwerkende luchtwegverwijders zijn;   Spiriva ( Tiotropium )Serevent ( Salmeterol )Seretide ( Salmeterol + Fluticason )Symbicort ( Budesonide + Formeterol )Oxis ( Formoterol )Atrovent ( Ipratropiumbromide )  Kortwerkende luchtwegverwijders zijn;   Ventolin ( Salbutamol, Airomir, Aerolin )Bricanyl (Terbutaline)  

Instructiefilm