# Vasectomie informed consent - Medi-Mere - Huisartsenpraktijk in Almere
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Informed Consent Vasectomie

Als er geen kinderwens meer is, kan een sterilisatie als methode van (definitieve) anticonceptie, worden over-wogen. Dit is een vrij simpele ingreep welk onder lokale verdoving kan plaatsvinden.

Tijdens een intake gesprek wordt door de arts medische vragen gesteld, alternatieven eventueel besproken, de ingreep uitgelegd, voor,- en nadelen besproken en uw vragen beantwoord. Er wordt benadrukt dat de ingreep definitief is, dat er een re-anastomose kans bestaat en dat de ingreep pas geslaagd is, als 3 maanden na de ingreep of na 40 zaadlozingen, de sperma analyse negatief is voor spermacellen (dwz dat er geen spermacellen in het preparaat zitten).

De ingreep zelf vindt plaats onder lokale verdoving middels twee injecties tpv de zaadstrengen. Dit kan enig-szins gevoelig zijn in de liezen. Vervolgens worden twee kleine sneetjes gemaakt aan beide kanten van de balzak. De zaadstrengen worden opgezocht, doorgesneden, dichtgebrand en omgekeerd afgebonden. Na de ingreep kan het gebied gevoelig zijn. Tevens is er een grote kans op zwellingen en bloeduitstortingen waardoor de balzak helemaal blauw wordt. Dit trekt binnen twee weken vanzelf weg. Dit kan beperkt worden door strak ondergoed te dragen en gedurende deze weken geen zwaar lichamelijk arbeid te verrichten.

Complicaties kunnen zijn: allergische reactie op de verdoving, infecties, ontstekingen, nabloedingen en scro-talgie (langdurige gevoeligheid in scrotaal gebied).

De na controle van de sperma is erg belangrijk. Alleen zo kan bepaald worden of de ingreep succesvol is gewe-est. U krijgt hiertoe een potje en lab formulier om dit te kunnen regelen in een ziekenhuis van keuze, waarbij de uitslag naar de eigen huisarts dient te gaan. Als de sperma analyse niet negatief blijkt te zijn kan het zijn dat de ingreep niet is gelukt of dat er, in zeldzame gevallen, sprake is van een derde zaadstreng. In beide gevallen moet u verwezen worden naar een uroloog om dit verder uit te laten zoeken.

Bovenstaande heb ik gelezen en begrepen. Ik ben door de arts van de Steeg / Das (streep door wat niet van toepassing is) voldoende geïnformeerd, over de mogelijkheden, voor, - en nadelen van de behandeling en de mogelijke complicaties. Tevens heb ik, ten tijde van de intake, al de vragen naar waarheid beantwoord en heb ik ruimte gekregen al mijn vragen voldoende te hebben gesteld. Ook ben ik mij bewust dat aan elke medische ingreep bepaalde risico’s zijn verbonden en dat verwachte resultaten kunnen uitblijven.

Ik zal elk onbegrepen effect van de behandeling melden aan de arts en zolang ik onder behandeling van haar ben, zal ik de door haar aan mij gegeven adviezen, voor- tijdens- en na de behandeling, opvolgen om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.

Ik zal meteen contant of per pinpas afrekenen, voor de geleverde diensten en de gebruikte materialen, nodig voor de behandeling.

Mocht ik een klacht hebben over de behandeling of er een geschil mocht ontstaan hieromtrent, dien ik me eerst te wenden tot dr. S. Das of van de Steeg. Indien dit niet samen op te lossen valt, dan weet ik, dat indien nodig, ik mij kan wenden tot de Huisartsen Amsterdam Klachtencommissi. Zie onze informatie over de Klachtencommissie 

 

Dhr:                                        Plaats:

 

 

Handtekening cliënt:              Datum:

 

 

Handtekening huisarts: