#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Verantwoordingsdag

Op 20 mei 2015 is het weer Verantwoordingsdag. Het kabinet legt dan verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. 

Wat gebeurt er op Verantwoordingsdag?

Op de 3e woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. De minister van Financi?n gaat op Verantwoordingsdag met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In het koffertje zit het Financieel Jaarverslag van het Rijk en enkele jaarverslagen van de ministeries.

Kabinet legt verantwoording af

Op Verantwoordingsdag presenteert de minister van Financi?n:
  1. het rijksjaarverslag. Dit zijn de jaarverslagen van alle departementen.
  2. het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). Dit is een toelichting op het rijksjaarverslag. Het FJR blikt terug op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
  3. de Verantwoordingsbrief. Hierin staat een politiek-bestuurlijke beschouwing over het afgelopen jaar.
Het kabinet kijkt op deze dag terug op de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hebben we bereikt wat we van plan waren? Hebben we dit bereikt binnen de geplande budgetten? Wat zijn de meevallers en tegenvallers in de inkomsten en uitgaven? Het kabinet moet over al deze vragen verantwoording afleggen aan het parlement.

Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer

Verantwoordingsdag is een vaste ceremoni?le dag in het jaar van de Tweede Kamer. De minister van Financi?n gaat op de 3e woensdag in mei, net als op Prinsjesdag, met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In het koffertje zit het Financieel Jaarverslag van het Rijk en enkele jaarverslagen. De minister houdt vervolgens een toespraak in de Tweede Kamer. Sinds Prinsjesdag 2012 wordt zo min mogelijk papier gebruikt. Via het internet zijn alle stukken in te kijken. De Kamer krijgt officieel in ieder geval 1 volledige set aan stukken op papier.

Verslag Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert jaarlijks alle jaarverslagen van de departementen. Op Verantwoordingsdag presenteert de president van de Rekenkamer haar verslag aan de Tweede Kamer. Hiermee informeert zij de Kamer over de kwaliteit van de jaarverslagen en de bedrijfsvoering van de ministeries. Zo krijgt de Kamer een goed beeld van wat er in het afgelopen jaar goed of minder goed is gegaan.