#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Ben ik vrij om zelf een huisarts te kiezen en hoe verander ik van huisarts?

U kunt zelf uw huisarts kiezen. Als u een naturapolis heeft, moet u er wel op letten dat de huisarts van uw keuze een overeenkomst heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen met welke huisartsen hij een overeenkomst heeft. U kunt ook van huisarts veranderen. Een huisarts mag in bepaalde situaties weigeren u als patiënt aan te nemen.

Van huisarts veranderen

U heeft het recht om zelf een huisarts te kiezen. U kunt daarom van huisarts veranderen. Dat doet u zo:
  1. informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen;
  2. licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert;
  3. vraag uw oude huisarts of hij uw dossier naar uw nieuwe huisarts opstuurt.
Eventueel kunt u een kennismakingsgesprek met een huisarts aanvragen voordat u een definitieve keuze maakt.

Huisarts kan patiënt weigeren

De huisarts van uw keuze mag weigeren u als nieuwe patiënt aan te nemen als:
  1. u te ver weg woont;
  2. zijn praktijk vol is;
  3. u niet dezelfde opvattingen over zorg heeft (bijvoorbeeld over euthanasie);
  4. hij u kortgeleden nog hulp heeft verleend als waarnemer van uw oude huisarts.

Geen huisarts te vinden

Lukt het niet een nieuwe huisarts te vinden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar helpt een nieuwe huisarts te zoeken en kan eventueel bemiddelen.

Niet verplicht in te schrijven bij huisarts

U bent niet verplicht u in te schrijven bij een huisarts, maar het is wel aan te raden, want: 
  1. u heeft dan altijd een arts als u zorg nodig heeft;
  2. in de avond, nacht of in het weekend kunt u gebruik maken van een huisartsenpost;  
  3. de ontwikkeling van uw gezondheid wordt bijgehouden in een medisch dossier.