#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Welzijn in Nederland

CBS heeft ge?nvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld dat acht dimensies onderscheidt die van belang zijn voor het welzijn van mensen, zoals de materi?le levensstandaard, gezondheid en sociale relaties. De afgelopen jaren heeft CBS gegevens verzameld om dit theoretisch kader van cijfers te voorzien. Deze publicatie bundelt de resultaten hiervan.

Subjectief welzijn

Subjectief welzijn omvat drie verschillende aspecten: in de eerste plaats het evaluatieve aspect, wat meestal wordt gemeten aan de hand van de tevredenheid met het leven of onderdelen daarvan. Een tweede aspect zijn de affecten, ofwel positieve en negatieve emoties. Als derde is er het zogeheten eudemonisch aspect, vaak gemeten aan de hand van de mate waarin mensen de dingen die zij doen in het leven zinvol vinden. bron: CBS Lees het volledige rapport.