#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Wijkteam Almere

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vrijwilligerswerk?De wijkteams van Almere staan voor u klaar. Het wijkteam werkt in de wijk dus u kunt ze tegen komen op straat of bij wijkactiviteiten. Daarnaast houdt het wijkteam ook op verschillende momenten inloopspreekuur. 

Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor mijn kinderen? - Hoe los ik de ruzie met de buren op? - Wie kan mij helpen met geld- kwesties of schulden? - Wat is er te doen voor mij en/of mijn kinderen in de wijk? - Kan ik helpen of iets doen voor iemand anders? - Hoe verbeter ik de moeizame relatie met mijn partner? - Hoe kom ik in contact met anderen hier? - Ik maak mij zorgen over mijn werkloosheid, wie kan mij helpen? - Volgens mij heeft een medebuurtbewoner hulp nodig, wat kan ik doen? 

Wat kan ik verwachten van het wijkteam?

Het wijkteam bestaat uit professionals, onder andere op het gebied van thuiszorg, opbouwwerk en maatschappelijk werk. Een van de professionals bespreekt samen met u uw vraag en uw situatie. Dat kan bij u thuis of ergens anders als u dat prettig vindt. Samen met u zoekt de professional naar praktische oplossingen die bij u passen. Vaak kunt u zelf met wat hulp van buren, vrienden of vrijwilligers heel veel oplossen. En is er aanvullende professionele ondersteu?ning nodig, dan regelt de professional van het wijkteam de aanvraag met u. Zo krijgen we samen meer voor elkaar.  Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het wijkteam helpt niet alleen mensen één ?op ?één met hun vragen, de professionals doen ook van alles om de hele wijk socialer en actiever te maken. Bijvoorbeeld door activi?teiten in de wijk te ondersteunen en idee?n van mensen verder te helpen. Heeft u om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig, dan kunt u bij het wijkteam terecht. Eén van de leden van het wijkteam gaat dat met u in gesprek over uw situatie. Hij of zij kijkt niet alleen naar de problemen, maar vooral ook naar mogelijkheden en zoekt samen met u naar oplossingen.

De oplossingen

Vaak is een oplossing te vinden in het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. Want als we allemaal wat meer naar elkaar omkijken, krijgen we meer voor elkaar. Is het probleem daarmee niet op te lossen? Dan wijst het wijkteam u de weg naar passende zorg.

Ondersteuning

Allereerst zijn er 'algemene voorzieningen'. Dat zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel tegen betaling. Denk aan de Boodschappen-PLusbus of de Scootmobielpool. Sluiten deze voorzieningen niet aan? Dan zijn er ook inidivduele voorzieningen. Denk aan zorg aan huis, dagbesteding of opvoedondersteuning. Het wijkteam bekijkt, in overleg met u, wat u nodig heeft.

Eén huishouden, één plan, één aanpak. Ook op school

Wanneer een vorm van ondersteuning nodig is, legt de wijkwerker dit vast in een ondersteuningsplan. Alle betrokkenen bij de vraag gaan (samen-)werken volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Wie zit er in het wijkteam

De wijkteams bestaan uit professionals vanuit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld een buurtwerker, een maatschappelijk werker een jeugdverpleegkundige of een consultent van de gemeente.

Als er meer nodig is

Bij mensen en gezinnen waar veel verschillende of zwaardere poblematiek speelt, kan het wijkteam besluiten om een gezinsbegeleider in te schakelen. Dit is een specialist die het gezin in de zwaardere zorg- en ondersteuningstrajecten kan begeleiden volgens hetzelfde principe als de wijkwerker.

Verbinding in de wijk

Een andere belangrijke taak van het wijkteam is om verbindingen te leggen in de wijk. Tussen zorginstellingen, met scholen en gezondheidscentra en met vrijwilligersorganisaties. Ook inwoners die anderen hun hulp aanbieden en mensen die ondersteuning nodig hebben.

Wijkteam inloop Spreekuren

volg deze link

Aanmelden bij  het wijkteam

Aanmelden via een online formulier Aanmelden digiD: via digitaal loket en uw digipas Algemeen Tel Nummer: 14 036 Algmeen E-mail: info@almere.nl