#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Wijkteam gesprek aanvragen

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding. Of begeleiding in uw dagelijks leven. Of bij het opvoeden van of de zorg voor uw kind. Heeft u zo'n ondersteuningsvraag, dan kunt u terecht bij het wijkteam bij u in de buurt.

>> Direct een gesprek aanvragen  via het Meldingsformulier Wijkteams.

In gesprek met het wijkteam

Inwoners die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebben, kunnen bij het wijkteam terecht. In een keukentafelgesprek bespreekt u samen uw situatie, vraag of probleem en kijkt u naar mogelijkheden en oplossingen.

Wat is een wijkteam?

Een wijkteam zoekt samen met bewoners in de wijk naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of idee?n voor de wijk. U kunt met allerlei vragen bij het wijkteam terecht, bijvoorbeeld over gezondheid, zorg, geldzaken, opvoeding, relaties, sociale contacten en vrijwilligerswerk.

Waarom een keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek is een gesprek dat u heeft met een wijkwerker van het wijkteam in uw wijk. Het doel van het gesprek is om in kaart te brengen wat er aan de hand is en welke praktische oplossingen bij u passen. In uw eigen omgeving of daarbuiten. Samen kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u zelf wilt doen, welke stappen u kunt nemen en wie u daarbij kan helpen. Afhankelijk van uw vraag kan de wijkwerker u doorverwijzen of in contact brengen met de juiste persoon die u verder kan helpen.

Waar vindt het keukentafelgesprek plaats?

Het keukentafelgesprek vindt bij voorkeur bij u thuis aan de keukentafel plaats, maar het kan ook ergens anders zijn. Het gaat erom dat het gesprek op een plek plaatsvindt die u prettig vindt.

Hoeveel gesprekken zijn er?

In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor één gesprek, maar vaak blijkt dat er behoefte is aan meerdere gesprekken. Hiervoor worden na het eerste gesprek afspraken gemaakt. Meestal zijn er drie tot vijf gesprekken nodig.

Hoelang duurt het gesprek?

Er is geen vaste tijdsduur voor het keukentafelgesprek. Hierover maakt u met de wijkwerker vooraf afspraken.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor het keukentafelgesprek hoeft u niks voor te bereiden. Wel kunt u iemand uit uw eigen omgeving of een cliëntondersteuner van MEE vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Zij kunnen u ook helpen bij de vervolgstappen die u wilt zetten.

Ondersteuning nodig? Dan een plan

Als uit het gesprek blijkt dat u verdere ondersteuning nodig heeft, legt de wijkwerker dit samen met u vast in een verslag of plan. Alle hulpverleners en professionals die bij uw situatie betrokken worden, werken (samen) volgens dat plan. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken.

Hoe gaat het wijkteam om met uw privacy?

Het wijkteam gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen, zodat u de juiste ondersteuning krijgt. U bepaalt zelf met wie informatie gedeeld mag worden. Er wordt geen informatie opgevraagd of doorgegeven zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van speciale omstandigheden. U kunt altijd op verzoek uw gegevens inzien.