#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

ZORG NA ZIEKENHUIS

1. VOOR WIE?

Patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest en weerthuis komen.

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

De huisarts bepaalt of een patiënt opgenomen wordt in het programma.Hij/zij doet dat na overleg met andere hulpverleners op grond vande te verwachten hulpvraag van de patiënt. Criteria zijn mantelzorg,leeftijd, uitgebreidheid van de ingreep/aandoening en veranderingen ingeneesmiddelengebruik.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Het doel van het zorgprogramma is, ervoor te zorgen dat de overgang van ziekenhuis naar huis zo soepel mogelijk verloopt. Hulpvragen op het gebied van medicatie en thuiszorg worden zo snel mogelijk opgepakt,zodat de overgang geen nadelige gevolgen heeft voor de patiënten de mantelzorgers.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Dagelijks geven de ziekenhuizen aan de huisartsenpraktijk door welke ingeschreven patiënten er op die dag worden ontslagen. De huisartsbepaalt of er telefonisch contact wordt opgenomen met de patiënt, endoor wie. Patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken, worden doorde farmaceutisch consulent van de apotheek benaderd. Wanneer hetvermoeden bestaat, dat thuiszorg nodig is,belt de coördinerend verpleegkundige depatiënt. Mocht een huisbezoek wenselijkzijn, dan wordt de patiënt door de wijkverpleging bezocht.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De doktersassistente, de huisarts, de farmaceutisch consulent en indien nodig de (coördinerend) wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of di?tist. De doktersassistente ontvangt de mededeling dat een patiënt ontslagen wordt en brengt dit bericht onder de aandacht van de huisarts. De huisarts bepaalt of een patiënt wordt opgenomen in het zorgprogramma en welke hulpverlener wordt verzocht contact op te nemen met de patiënt. De farmaceutisch consulent van de apotheek van het centrum bespreekt met de patiënt zijn/haar medicatie en lost problemen op dat terrein op. Zij is degene die de huisarts inlicht over wijzigingen e.d. met betrekking tot de geneesmiddelen. De coördinerend wijkverpleegkundige bekijkt met de patiënt of er mantelzorg is, en welke vorm van (thuis)zorg de patiënt nodig heeft. De fysiotherapeut bezoekt u, op verzoek van de huisarts, om u te helpen bij het reactiveren en bij problemen van het bewegingsapparaat om tot een optimaal herstel te komen. De di?tist bezoekt u, op verzoek van de huisarts, als er vragen of problemen zijn met betrekking tot de voeding.

6. WAT KOST HET?

Aan de inventariserende activiteiten van huisarts, farmaceutisch consulent, wijkverpleegkundige en diëtiste om de overgang van ziekenhuis naar huis mogelijk te maken, zijn geen kosten verbonden. Eventuele vervolgactiviteiten vallen onder de gangbare tarieven en voorwaarden. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999