#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Ambities Medi-Mere

 1. De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts, samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren van zorginnovatie.
 2. De huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt.
 3. De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste 'tweede' huisarts.
 4. De huisarts zet zich in voor persoonlijke continuïteit en heeft wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de 'vaste tweede' huisarts waarborgt hij de continuïteit voor de patiënt.
 5. De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het - in samenspraak met de patiënt - bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch patiëntendossier bijgehouden en beheerd en de gegevens door de huisarts geïnterpreteerd.
 6. Versterking van de coördinatie- en gidsfunctie van de huisarts voor alle patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep kwetsbare ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.
 7. Om de service naar patiënten te verbeteren, maken huisartsen actief gebruik van de mogelijkheden voor informatie- en communicatie technologie.
 8. Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op lokaal, regionaal en landelijk niveau, ter verbetering van de kwaliteit, samenwerking en doel matigheid.
 9. Door flexibele openingstijden van het huisartsen-samenwerkingsverband kan een groter deel van de zorgvraag van patiënten overdag worden opgevangen.
 10. De huisarts werkt met andere zorgverleners samen op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
 11. De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorggerelateerde en geïndiceerde preventie.
 12. Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.
 13. Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werkt de beroepsgroep, samen met de afdelingen huisartsgeneeskunde, aan zorginnovatie.
 14. De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor de huisartsenzorg relevante thema's, die gekoppeld zijn aan de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Met het oog op het efficiënt gebruik van beschikbare middelen vindt afstemming van deze agenda plaats op landelijk niveau.
 15. Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en praktijkvoering.
 16. De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van het vakgebied, doordat elke huisartsenpraktijk structureel meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie.
 17. De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs.
Inschrijven Afspraak maken