Tijd voor zorgverlening...

Telefoon overdag: 036 532 99 88

Telefoon avond/weekend 0900 203 0 203 (HAP)

Bij Spoed overdag: 036 549 00 00

Doelstellingen

 • Patiëntbetrokkenheid verhogen ten behoeve van verbetering kwaliteit van leven en therapietrouw
 • Introduceren van een gestandaardiseerd Individueel Zorgplan
 • Transparantie op geleverde kwaliteit van zorg
 • Het leveren van kwalitatief  hoogwaardige zorg
 • Professionalisering kwaliteitsbeleid
 • Optimaliseren en door ontwikkelen van reeds gecontracteerde zorgprogramma’s
 • Starten en doorontwikkelen van diverse Ketenzorg activiteiten
 • Ontwikkelen van diverse zorgprogramma's
 • Constructieve samenwerking met ketenpartners en zorgverzekeraars
 • Gebruikmaken van een patiënten portaal waarin de patiënt zijn/haar gegevens kan inzien en meetwaarden kan toevoegen
 • Substitutie van zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn waar mogelijk en verantwoord
 • Stimuleren van zelfmanagement

Copyright 2015 - Medi-Mere