#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Klanttevredenheidsonderzoek Medi-Mere

Medi-Mere Gouden Standaard van huisartsenzorg Nederland

De uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoek 2014 zijn bekend. Het rapportcijfer is bijzonder mooi. Medi-Mere heeft als gezondheidscentrum het hoogste resultaat gehaald in Nederland. Geen enkele centrum in Nederland scoorde dit jaar hoger dan Medi-Mere!! Het behaalde cijfer is een 8,5. Dit rapportcijfer is het resultaat van het werk van het waanzinnige Medi-Mere Team. Tevredener kunnen wij u niet maken??

De Huisartsenpraktijken Medi-Mere

Onderzoek naar kwaliteit en klanttevredenheid is een vaststaand thema. Elk jaar weer kijken en beoordelen we de klanttevredenheid. Sinds 2015 wordt dit het gehele jaar gedaan. Patiënten worden naar aanleiding van een bezoek aan de praktijk per mail uitgenodigd een waardering uit te speken. Wij doen dit met het patiënten ervaringsonderzoek van Qualizorg.

Een beknopt overzicht van de sinds 2011 uitgevoerde onderzoeken:

2011/12

In het kader van de ontwikkeling van de GEZA is een groot ervaringsonderzoek gestart begin 2011: "Ervaringsonderzoek eerstelijn door de Cliënt Bekeken (ECB)" Eind 2011 is de onderzoek afgerond en naar aanleiding van dit onderzoek is er een cliëntenpanel geweest op 19 januari 2012. Dit heeft geleid tot ons verbeterplan  2012.

2013

In mei/juni 2013 is wederom een ervaringsonderzoek gehouden op de drie verschillende locaties. Resultaten werden per locatie besproken en verbeterplannen werden opgesteld. De verschillende rapporten zijn te bekijken.

2014

In april 2014 werd wederom de bekende ECB kaarten uitgedeeld over de de locaties. Dit keer toegespitst op de huisartsenzorg en apotheek de <link zorgaanbod psychologische-zorg>POH GGZ en <link zorgaanbod chronische-zorg>POH Somatiek werden in het bijzonder onder de loep genomen. Ook nu weer zijn de verslagen gepubliceerd op deze site en is een verbeterplan opgesteld.

Qualizorg 2015

In 2015 zijn we gestart met Qualizorg, ipv het uitdelen van kaartjes in een specifieke periode van het jaar wordt nu het gehele jaar online de patiënt uitgenodigd voor een evaluatie. Zie onze ZorginAlmere site voor de uitslagen van 2015

Qualizorg 2016

In 2016 hebben we de Qualizorg module uitgebreid voor alle <link samenwerken medi-mooi>samenwerkende partijen van de GEZA (Gezondheidszorg in Almere). Zie onze ZorginAlmere site voor de uitslagen van 2016.
Inschrijven Afspraak maken