#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Psycholoog Almere

Bent u opzoek naar een psycholoog in Almere? Wij helpen u graag verder. De huisartsen van Medi-Mere werken nauw samen met psychologen. Wij staan voor professionele, duurzame en persoonlijke zorg. Hierbij hoort ook een nauwe samenwerking met psychologen, om naast fysieke gezondheid ook voor de geestelijke gezondheid te zorgen. Een psycholoog is een persoon die zich professioneel gespecialiseerd heeft in de gedragingen, gevoelens, gedachten en de algehele geestelijke gezondheid van de mens. Heeft u klachten of problemen met uw geestelijke gezondheid? Dan kan u bij een psycholoog terecht voor hulp.

Waarom naar een psycholoog in Almere?

Ondanks de vooruitgang in acceptatie van psychologische problemen, rust er nog altijd een stigma op het bezoeken van een psycholoog. Veel mensen denken dat je ?gek? moet zijn om naar een psycholoog te gaan, dit is niet het geval. Met vrijwel alle problemen rondom geestelijke gezondheid en psychische stoornissen kunt u terecht bij een psycholoog. Je kan bij de psycholoog terecht voor gevoelens zoals verdriet, pijn, burnout, traumatische klachten, somberheid, angst en depressie. Ook kan je voor algemenere klachten en vragen naar een psycholoog, zoals vragen over het leven, de liefde, uw werk, verlies, het gevoel vast te zitten en nieuwe fases in het leven. Voel je dus nooit bezwaard om contact op te nemen met een psycholoog, je kan vragen stellen en klachten bespreken, niets is raar, vaag of iets om je voor te schamen.

Wat doet de psycholoog?

Een psycholoog behandel cliënten met een psychologische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. Samen met de psycholoog gaat u opzoek naar antwoorden op uw hulpvraag (dit is een omschrijving van uw probleem of klacht. Een psycholoog kan een diagnose stellen, bijvoorbeeld depressie of angststoornis. Deze diagnoses worden meestal vastgesteld met behulp van vragenlijsten, psychologische testen en de DSM (classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Natuurlijk wordt de behandelmethode afgestemd op de diagnose, logischerwijs is een behandeling voor depressie heel anders dan een behandeling voor ADHD. De meeste psychologen zijn breed opgeleid voor de behandeling van diverse soorten psychische problemen. Sommige zijn echter gespecialiseerd in de behandeling van een bepaald type klacht, dit kan van invloed zijn op de behandeling. Tijdens de behandelingen worden meestal persoonlijke gesprekken gevoerd tussen de psycholoog en de cliënt. Soms wordt de omgeving van de cliënt ook bij de behandeling betrokken en is groepstherapie een mogelijkheid.

Samenwerking tussen huisarts en psycholoog in Almere?

Medi-Mere werkt samen met psychologen om onze patiënten de beste zorg te geven, zowel lichamelijke zorg (huisarts) als geestelijke zorg (psycholoog). Door de samenwerking kunnen wij onze patiënten met een gerust hart doorverwijzen naar de psycholoog en weten wij dat ze goed terecht komen.

Wordt de psycholoog vergoed door de zorgverzekering?

Alle noodzakelijk zorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed via de basisverzekering. Echter moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. - Er moet sprake zijn van een vastgestelde diagnose volgens de DSM (psychische klachten alleen zijn niet voldoende). -Doorverwijzing moet via huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten. - In verwijsbrief (één jaar geldig) moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom en welke soort psychologische zorg nodig is. - Voor vervolgbehandelingen onder dezelfde diagnose is meestal geen nieuwe verwijzing nodig (tenzij behandeling meer dan één jaar onderbroken is). Bent u opzoek naar een psycholoog in Almere? Kijk dan hiernaast voor een psycholoog bij u in de buurt!
Inschrijven Afspraak maken