#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Ouderenzorg

 

Ouderen kampen vaak met meerdere aandoeningen tegelijk. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, hartproblemen, mobiliteitsstoornissen, verminderde eetlust, somberheid angst en eenzaamheid. Tegelijkertijd neemt hun kwetsbaarheid toe. Kleine incidenten kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren. Juist deze ouderen krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Medi-Mere wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren.

Huisarts heeft de regie

Huisartsen krijgen steeds meer te maken  met (kwetsbare) oudere patiënten van wie de meesten vroeg of laat met complexe problematiek worden geconfronteerd. Dit betekent dat deze groep patiënten in toenemende mate speciale aandacht en dus veel tijd van de huisarts vraagt. Door de toenemende vergrijzing van patiënten wordt ook de gezondheidszorg in Almere geconfronteerd en vraagt deze ontwikkeling om een ouderen zorgprogramma. 

De huisarts heeft de regie in de ouderenzorg in de eerste lijn, hij/zij heeft overzicht van de problematiek van zijn oudere patiënten en delegeert, consulteert en verwijst. 

De praktijkverpleegkundige kan de huisarts hierbij ondersteunen, hij/zij neemt van de huisarts een aantal tijdrovende taken over.

Het is van belang in de ouderenzorg vroegtijdig gezondheidsproblemen te signaleren en hierop tijdig interventies  te ondernemen,  waardoor de kans groter is dat de ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het streven is  de oudere mens zoveel mogelijk te ondersteunen bij het behouden van de eigen autonomie.   

Zorgprogramma

Door het ontwikkelen van samenhangende zorg (zorgprogramma) die beter is afgestemd op de individuele ouderen zal de kwaliteit van de zorg voor deze specifieke groep verbeteren.

 
Neem voor informatie contact op via 036-5329988

Inschrijven Afspraak maken