Tijd voor zorgverlening...

Telefoon overdag: 036 532 99 88

Telefoon avond/weekend 0900 203 0 203 (HAP)

Bij Spoed overdag: 036 549 00 00

Reguliere zorg

Door de huisarts:

Onder reguliere huisartsenzorg verstaan we de zorg die u van uw huisarts gewend bent. Uw huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsproblemen. Als generalist kijkt hij wat de juiste zorg voor u is. In de meeste gevallen handelt de huisarts uw klachten zelf af. In overige gevallen kan hij u verwijzen naar een van de medewerkers binnen de huisartsenpraktijk Medi-Mere of een specialist of een andere zorgverlener.

Door de assistente:

De huisarts wordt hierbij ondersteund door de doktersassistente welke bevoegd en opgeleid is om diverse handelingen te verrichten. Dit gebeurt in overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht voor onder andere de volgende zaken:

Huisartsenzorg Almere

• Injecties toedienen
• Oren uitspuiten
• Bloeddruk controle
• EHBO
• Diabetes (suikerziekte) controle
• Astma controle
• Urine onderzoek
• Zwachtelen
• Wondverzorging
• Hechtingen verwijderen
• Zwangerschapstest
• Uitstrijkjes
• Wratten aanstippen

Door de praktijkondersteuner:

Wij hebben twee vormen van praktijkondersteuning binnen Medi-Mere:

POH- Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek  helpt voornamelijk de patiënt met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD, hart -en vaatziekten. Ook wordt de praktijkondersteuner ingeschakeld bij zorgproblemen en kwetsbare patiënten.

POH GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH GGZ kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de GGZ.

 

 

Copyright 2015 - Medi-Mere