#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Reguliere zorg

Reguliere zorg door de huisarts:

Onder reguliere huisartsenzorg verstaan we de zorg die u van uw huisarts gewend bent. Uw huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw gezondheidsproblemen. Als generalist kijkt hij wat de juiste zorg voor u is. In de meeste gevallen handelt de huisarts uw klachten zelf af. In overige gevallen kan hij u verwijzen naar een van de medewerkers binnen de huisartsenpraktijk Medi-Mere of een specialist of een andere zorgverlener.

Reguliere zorg door de assistente:

De huisarts wordt hierbij ondersteund door de doktersassistente welke bevoegd en opgeleid is om diverse handelingen te verrichten. Dit gebeurt in overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht voor onder andere de volgende zaken:
? Injecties toedienen
- Oren uitspuiten
- Bloeddruk controle
- EHBO
- Diabetes (suikerziekte) controle
- Astma controle
- Urine onderzoek
- Zwachtelen
- Wondverzorging
- Hechtingen verwijderen
- Zwangerschapstest
- Uitstrijkjes
- Wratten aanstippen

Door de praktijkondersteuner:

Wij hebben twee vormen van praktijkondersteuning binnen Medi-Mere:
POH- Somatiek
De praktijkondersteuner somatiek  helpt voornamelijk de patiënt met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD, hart -en vaatziekten. Ook wordt de praktijkondersteuner ingeschakeld bij zorgproblemen en kwetsbare patiënten.
POH GGZ
De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH GGZ kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de GGZ.
Inschrijven Afspraak maken