#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

ADHD bij volwassenen

ADHD bij volwassenen leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

Wat zijn de symptomen van ADHD?

Concentratieproblemen
 1. snel afgeleid zijn, niet goed luisteren
 2. moeite met details hebben, slordigheidsfouten maken
 3. dingen niet afmaken en van alles tegelijk doen
 4. vergeetachtig zijn en dingen kwijt zijn

Typerend is dat men zich wel korte tijd kan concentreren op zaken die men interessant vindt (TV, computer).

Hyperactiviteit

 1. niet stil kunnen zitten, steeds met handen of voeten bewegen
 2. een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid
 3. niet kunnen stoppen met praten, niet te stuiten zijn of doordraven
 4. moeite hebben met ontspannen

Impulsiviteit

 1. niet denken maar doen
 2. het antwoord op een vraag er al uitgooien voordat de vraag is afgemaakt
 3. impulsief omgaan met geld, gokken, relaties en werk/baan

Diagnose ADHD of ADD

Voor de behandeling is het van groot belang om goed uit te zoeken of er inderdaad sprake is van ADHD, al dan niet in combinatie met andere stoornissen. Veel van de klachten behorend bij ADHD komen namelijk ook voor bij andere psychiatrische stoornissen. Voor een diagnose ADHD hoeven niet alle symptomen aanwezig te zijn. Bij het subtype ADD hebben mensen bijvoorbeeld met name last van concentratieproblemen.

Andere problemen

Naast de ADHD spelen meestal nog een of meer andere problemen, zoals een depressie, angststoornissen, slaapproblemen, verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek.

ADHD Diagnose

Het onderscheid tussen ADHD-klachten en andere stoornissen is van groot belang. Tijdens een intakegesprek worden daarom een aantal onderwerpen intensief met u besproken.

Symptomen van ADHD

 1. We inventariseren welke ADHD symptomen u heeft en sinds wanneer u hier last van hebt. Dit doen we aan de hand van een gestructureerd interview. Hierin komen de verschillende criteria van de diagnose ADHD aan bod,
 2. daarnaast wordt gevraagd hoe u functioneert op verschillende gebieden, zoals school, werk, relaties en sociale contacten,
 3. ook uw lichamelijke gezondheid komt aan bod. Symptomen zoals onrust en concentratieproblemen kunnen namelijk in enkele gevallen een medische oorzaak hebben.  

Andere klachten of problemen?

Ook gaan we na of u andere klachten of problemen naast de ADHD symptomen heeft. Veel van de ADHD klachten komen namelijk ook voor bij andere psychiatrische stoornissen.

Volwassenen met ADHD hebben ook vaak andere problemen naast de ADHD, zoals een depressie of angststoornis.

Informatie van derden

Indien mogelijk worden een ouder (of ander familielid) en de partner betrokken bij de diagnostiek. Zo krijgen we een goed beeld gekregen van uw functioneren in de jeugd en de volwassenheid.

Voor veel volwassenen is het immers lastig om zelf een goed beeld te kunnen schetsen van problemen in de jeugd. Ook commentaar van leerkrachten op lagere schoolrapporten is behulpzaam bij het stellen van de diagnose. De huisartsen van Medi-Mere zijn kundig in de begeleiding van ADHD en doen dit gezamenlijk met de POH GGZ

 

ADD Diagnose

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. ADD is een subtype van ADHD. Officieel wordt het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Bij ADD is sprake van een verminderd concentratievermogen ten opzichte van andere mensen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een aangeboren tekort aan dopamine in bepaalde delen van de hersenen.

ADD kenmerken

Wat typeert volwassenen met ADD?

 1. het zijn vaak rustige mensen die soms wat mysterieus en dromerig overkomen
 2. een hoofd vol gedachten
 3. overgevoelig voor uitwendige prikkels
 4. snel afgeleid
 5. trekken zich regelmatig terug om opgedane ervaringen te verwerken
 6. door vertraagde informatieverwerkinghebben zij moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen.(*)
 7. voelen zich in een groep vaak niet op hun plek doordat er te veel prikkels binnenkomen
 8. hebben een slecht korte termijn geheugen en zijn hierdoor vergeetachtig en chaotisch
 9. hebben slecht overzicht in tijd en moeite met prioriteiten stellen
 10. hebben meer behoefte aan slaap
 11. zijn heel precies en grondig zijn in denken en handelen, dit kan leiden tot breedsprakigheid en wat statisch of dwangmatig gedrag
 12. hebben moeite met het uiten van gevoelens
 13. Zijn onzeker, mensen met ADD hebben zich vaak vanaf hun kinderjaren al anders gevoeld. Velen zijn vroeger gepest op school