# Coronavirus - Medi-Mere - Huisartsenpraktijk in Almere
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Het Coronavirus

Laatste Praktijk Nieuws

 

>> Vrijdag 19 maart 16:00 uur

Huisartsen van Almere slaan handen ineen.

Zoals jullie allen weten is het van belang om mensen met luchtwegklachten te scheiden van mensen zonder deze klachten. Doel is de besmetting door en verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Wat betekent dit voor u als patiënt?

Zorg overdag

Voor de zorg overdag hebben we vanaf vandaag twee locaties: gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1 in Almere Stad en gezondheidscentrum Oost, Kolkgriend 50 in Almere Haven.

Patiënten met luchtwegklachten

Op deze centra kunnen mensen met luchtwegklachten die gezien moeten worden door een huisarts terecht. Dat kan uitsluitend op afspraak. Voor een afspraak belt u gewoon naar uw eigen huisartsenpraktijk. De doktersassistente informeert u dan verder.

Patiënten zonder luchtwegklachten

Mensen zonder luchtwegklachten kunnen een afspraak krijgen bij de eigen huisarts op de eigen praktijk voor klachten die niet kunnen worden uitgesteld. Zonder afspraak is er geen toegang tot de praktijk.

Zorg in de avond en weekenden (0900 203 0 203)

Ook de zorg in de avond en weekend zal vanaf vandaag worden gescheiden en niet meer vanuit de Huisartsenpost in het Flevoziekenhuis. Het ziekenhuis heeft namelijk extra ruimte nodig.

Patiënten met luchtwegklachten

Alle patiënten mét luchtwegklachten èn een spoedeisende klacht krijgen een afspraak op het  gezondheidscentrum Parkwijk, Watercipresstraat 1 in Almere Stad

Patiënten zonder luchtwegklachten

Alle overige patiënten zónder luchtwegklachten, die een klacht hebben die niet kan wachten tot de volgende dag krijgen een afspraak op de Huisartsenpost in Almere Poort: Locatie Medi-Mere, Beneluxlaan 573 Almere Poort

Voor alle locaties geldt dat u zonder afspraak niet naar binnen kunt komen. Wij proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch af te handelen.

Wanneer de klacht per se door een huisarts gezien moet worden krijgt u van ons te horen waar u moet zijn.

Wij rekenen op uw medewerking

>> zondag 15 maart 16:00 uur

In gezamenlijk overleg met alle huisartsen binnen Almere hebben we vandaag in de HAROP (Huisartsen RampenopvangPlan) het volgende besloten.

Alle reguliere huisartsenzorg zullen we tot nader order stopzetten. Dit betekent dat:

** alle contacten met de POH-GGZ niet doorgaan, u wordt gebeld door onze POH-GGZ
** alle contacten met de POH-S niet doorgaan, u wordt gebeld door onze POH-S
** onze huisartsen zullen patiënten afbellen daar waar dit kan
** de echo afspraken gaan niet door
** alle klein chirurgische ingreepjes gaan niet door
** er is geen avondspreekuur
** het maken van afspraken via MijnGezondheid.net is tijdelijk gestopt
** ALLEEN mensen met een afspraak mogen de praktijk binnen komen met maximaal één begeleider
** verwijsbrieven/recepten en dergelijke mogen niet worden opgehaald wij sturen deze op.
** we geen regulier bloedonderzoek meer afnemen
** voor mensen met hoest en verkoudheidsklachten en die toch een huisarts nodig hebben, gaan we een apart spreekuur inrichten in de middag.

We realiseren ons dat bovenstaande maatregelen fors zijn. Helaas zijn deze nodig om de Huisartsenzorg de komende weken te waarborgen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking!

***** einde update praktijk nieuws m.b.t. coronavirus *****

*************************************************************

Coronavirus en Medi-Mere

Vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op via 0800-1351.

Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Wat kun je zelf doen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland

In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen laboratoria in heel Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie buiten Nederland nauwlettend in de gaten en past waar nodig het reidadvies aan. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Coronavirus Huisartsenpraktijk Medi-Mere

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?

Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of verhoging hebt. Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Dat betekent dat je niet naar school, werk of naar buiten gaat. Ook als je denkt dat je klachten wel meevallen. Pas als je een dag helemaal klachtenvrij bent geweest, kun je weer naar school, werken en naar buiten. Deze verkoudheidsklachten zijn mild en daarvoor hoef je de huisarts niet te bellen.

Bel met de huisarts als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.

Ik ben zorgmedewerker, mag ik werken?

Voor zorgmedewerkers gelden andere regels. Het zorgpersoneel in Nederland is essentieel bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en bij de behandeling van patiënten. Dit is een belangrijke taak die niet weg kan vallen. Zorgpersoneel wordt bij klachten eerder getest dan anderen. Mochten zij na een test COVID-19 hebben, dan kunnen zij uiteraard niet meer aan het werk. Meer informatie.

Ik ben op vakantie geweest in een gebied waar het coronavirus heerst. Wat moet ik doen?

De gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment:

 • Italië
 • Oostenrijk
 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)
 • Madrid (Spanje)
 • China (inclusief Hong Kong)
 • Zuid Korea
 • Iran

Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius krijgt, blijf je thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. 
Bel met de huisarts als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit gebied waar het coronavirus heerst en hij/zij heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu thuisblijven?

Nee, dan hoef je niet thuis te blijven. Blijf wel thuis als je zelf verkoudheidsklachten krijgt, licht gaat hoesten of verhoging tot 38,0 graden Celsius krijgt. Ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk.

Dan kun je eventueel bellen met de huisarts of huisartsenpost.

Wat gebeurt er als er iemand is die mogelijk het coronavirus heeft?

Als iemand met (ernstige) ziekteverschijnselen zich bij een arts meldt en de arts denkt dat de patiënt mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, beoordeelt de arts of een test nodig is. Niet alle mensen met klachten of een verdenking op het nieuwe coronavirus (COVID-19) zullen getest worden. 

Wel wordt aan alle mensen in Nederland gevraagd om bij verkoudheidsklachten, licht hoesten of verhoging tot 38,0 graden Celsius thuis te blijven. Na een een dag helemaal klachtenvrij te zijn is thuis blijven niet meer nodig. De patiënt wordt in isolatie gehouden. Dat kan thuis of door opname in het ziekenhuis. Dat is afhankelijk van de situatie.

Als de test positief is, dus als de persoon besmet is, blijft de patiënt in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  doet dan zogenoemd contactonderzoek. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden. Als zij ziekteverschijnselen krijgen, moeten zij dat aan de GGD melden en begint het verhaal van vooraf aan.

Wat gebeurt er als er iemand positief op het coronavirus is getest?

Als iemand niet ernstig ziek is, kan deze thuis uitzieken.

Als iemand positief getest is, wordt dit gemeld bij de GGD. De GGD neemt telefonisch contact op met de patiënt. De GGD doet dan zogenoemd contactonderzoek om kwetsbare groepen in beeld te krijgen. Alle mensen waarmee de patiënt tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad, moeten gedurende de incubatietijd hun gezondheid in de gaten houden.

Iemand in het gezin is positief getest op coronavirus. Wat moeten de andere gezinsleden doen?

De andere gezinsleden ontvangen een brief van de GGD waarin staat dat ze 14 dagen thuis moeten blijven.

Vormen kinderen een speciale risicogroep voor COVID-19?

Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep.

Op mijn school is bij iemand het coronavirus vastgesteld. Moet ik thuisblijven?

Nee, alleen personen met ziekteverschijnselen moeten thuisblijven.

Worden scholen in Nederland gesloten?

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school.  

Bij hoeveel besmettingen gaan scholen in Nederland dicht?

De minister kan besluiten dat dit noodzakelijk is. Dit is een vergaande maatregel die niet snel zal worden ingezet.

Kunnen in Nederland gemeenten worden afgesloten?

Het sluiten van gemeentegrenzen geldt als een zeer vergaande maatregel. In uiterste gevallen kan de overheid ervoor kiezen om een gemeente af te sluiten van de rest van de omgeving. Bijvoorbeeld als het niet goed lukt om mogelijk besmette mensen op te sporen door het contactonderzoek. Dat betekent dat bewoners in principe niet de gemeente kunnen verlaten. Mensen van buiten de gemeenten kunnen er niet in.

Waarom zijn evenementen belangrijk bij de verspreiding van COVID-19?

Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar en zijn er veel mensen die dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden

Kun je naar een ziekenhuis waar een patiënt met COVID-19 is opgenomen?

Ja, COVID-19-gediagnosticeerde patiënten zijn opgenomen in speciale isolatiekamers waardoor andere patiënten geen risico lopen om besmet te raken. Het personeel van ziekenhuizen is goed getraind en gewend om met patiënten met verschillende infectieziekten te werken.

Is er voldoende capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen als er hier een uitbraak is?

In alle Nederlandse ziekenhuizen kan de juiste behandeling uitgevoerd worden. Er is voldoende capaciteit om ernstig zieke patiënten op te nemen op de intensive care.

Waarom wordt niet gecontroleerd op Nederlandse luchthavens?

Op dit moment is dat voor Nederland geen passende maatregel. Als op dit moment reizigers op Nederlandse luchthavens gecontroleerd worden op koorts, zullen vooral mensen met griep of een verkoudheid worden opgespoord.

 

Huisarts Bart vertelt

Extra informatie