#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Samenwerkingsovereenkomst Diabeteszorg tussen Medi-Mere en Patiënt

Beste Mevrouw/Mijnheer,

Binnen de huisartsenpraktijken van Medi-Mere is de Diabeteszorg geregeld volgens het Diabetes zorgprogramma. Dit programma is opgesteld volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en is onderdeel van het zorgcontract tussen Medi-Mere en de zorgverzekeraars in Nederland. Binnen dit zorgprogramma werken verschillende zorgverleners met u samen om uw diabetes te behandelen, met als doelen: 
  1. het behalen van optimale waarden van uw bloedsuiker,cholesterol en bloeddruk
  2. het voorkomen of uitstellen van complicaties (bijv. hart- en vaatziekten) bij diabetes.
  3. het vergroten van uw inzicht in en management van uw diabetes. 
Deze zorg voor uw diabetes zal regelmatig ge?valueerd moeten worden middels een tot vier contacten met ons per jaar of zoveel als nodig is voor de juiste zorg op maat. Dit betekent:
  1. Tenminste een maal per jaar contact met de praktijkondersteuner (en arts) voor een uitgebreide controle met o.a. volledig bloed -en voetonderzoek.
  2. Zo nodig aangevuld met twee/drie maal per jaar een korte controle bij de doktersassistente op bloedsuikers, bloeddruk en gewicht.
  3. Twee jaarlijks ECG bij Medi-Mere en oogonderzoek bij de optometrist.
  4. Desgewenst herhalen van diabetes en/of bloeddruk en/of cholesterolmedicatie.
  5. Indien nodig overleg met een internist.
  6. Dieetzorg, conform richtlijnen van de zorggroep.
Alleen door samen met u dit programma zorgvuldig te volgen, kunnen wij verantwoorde diabeteszorg op maat aan u leveren. De kosten van dit diabetes zorgprogramma vallen onder uw basisverzekering. Mocht u zorgverleners willen bezoeken met wie wij geen afspraken hebben over diabetes ketenzorg en die daarmee niet binnen het zorgprogramma diabeteszorg vallen dan zijn de kosten die hierdoor ontstaan voor uw eigen rekening. Overleg vooraf met uw praktijkondersteuner of een verwijzing mogelijk is.   Indien u akkoord gaat met dit Diabetes zorgprogramma en de daarbij behorende onderlinge afspraken, verzoeken wij u vriendelijk deze overeenkomst uit te printen, te ondertekenen en mee te nemen naar het Diabetes Spreekuur. Almere, _______/_______/ __________ Naam:_____________________________________ Handtekening:______________________________