#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Euthanasiewens

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het actief be?indigen van een leven door een ander. Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Veelal wordt om euthanasie gevraagd in de eindfase van een terminale ziekte, bijvoorbeeld bij kanker of alzheimer, maar ook ondraaglijk psychisch lijden valt binnen de criteria van de wet.

Uitleg euthanasie

Euthanasie is het actief be?indigen van een leven door een ander. Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Euthanasie betekent in het Oudgrieks ?de goede dood?: (eu) Goede (thanatos) Dood. Een goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar de handelingen die sterven zonder veel lijden mogelijk maken. Een patiënt slaapt in en ondervindt geen ongemakken van de handelingen die zijn of haar leven be?indigen. Veelal wordt om euthanasie gevraagd in de eindfase van een terminale ziekte bijvoorbeeld bij kanker of alzheimer, maar ook ondraaglijk psychisch lijden valt binnen de criteria van de wet.

Be?indigen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Levensbe?indiging op verzoek is in Nederland strafbaar, tenzij een arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn opgenomen. Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd door een arts, als deze ervan overtuigd is dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek gedaan heeft. Arts en patiënt kunnen tot de keuze voor euthanasie komen als ze ervan overtuigd zijn dat er voor de situatie geen redelijke andere oplossing is. Ook moet ten minste één andere, onafhankelijke arts tot die conclusie komen. In de euthanasiewet leest u hoe het juridisch precies in elkaar zit.

Wat is geen euthanasie?

  • Het afzien van verdere medische behandeling is geen euthanasie
  • Het toedienen van slaapmiddelen (palliatieve sedatie) is geen euthanasie
  • Het niet meer toedienen van vocht en voedsel is geen euthanasie 

Wie kan er (straks) kiezen voor euthanasie?

Een verzoek kan alleen door de patiënt zelf worden gedaan. De familie kan niet om euthanasie vragen. Om een verzoek te doen moet de patiënt wilsbekwaam zijn. Het verzoek kan ook al eerder schriftelijk worden vastgelegd, voor de situatie als iemand zelf zijn wil niet meer kan uiten. In de praktijk valt het voor veel mensen niet mee om over het levenseinde na te denken en beslissingen te nemen. Zeker als iemand nog in goede gezondheid is.Het opstellen van een wilsverklaring is de beste manier om de wensen kenbaar te maken.

Medi-Mere adviseert

De huisartsen van Medi-Mere staan welwillend open bij de vraag tot euthanasie. De procedure zal zorgvuldig met de betrokkenen worden besproken. Tijd en gedegen voorbereiding zijn leidend voor deze begeleiding. U doet er verstandig aan in een vroegtijdig stadium de euthanasiewens met uw huisarts te bespreken. Zorg dat alle formaliteiten zijn afgerond, zo zal er nimmer een tijdsnood ontstaan op het moment dat de euthanasie vraag opportuun is. In een wilsverklaring wordt door de patiënt precies aangegeven onder welke omstandigheden hij of zij graag zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Het is een verzoek aan de arts. De formulering van de verklaring is zo opgesteld dat er geen twijfels kunnen ontstaan over de wensen. Bron NVVE