# Schengenverklaring - Medi-Mere - Huisartsenpraktijk in Almere
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Schengenverklaring

 

Een verklaring is nodig op het moment dat u in bezit bent van een geneesmiddel die onder de Opiumwet valt.

Wat zijn opiumwetmiddelen?

Een opiumwetmiddel is een stof met een bepaalde werking op het menselijk bewustzijn. Deze middelen worden ook wel ‘verdovende middelen’, ‘narcotica’ of ‘drugs’ genoemd.

Opiumwetmiddelen vallen onder de Opiumwet en zijn verdeeld in twee lijsten. Op lijst I van de Opiumwet staan de zogenoemde ‘hard drugs’, zoals heroïne, maar ook zware pijnstillers en het medicijn Ritalin. Op lijst II staan de zogenaamde ‘soft drugs’, zoals hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Hieronder staan de meest voorkomende opiumwetmiddelen:

Stofnaam Merknaam
Methylfenidaat Ritalin, Concerta, Medikinet
Morfine Kapanol, Oramorph
Oxycodon Oxycontin en Oxynorm
Methadon Symoron, Pinadone
Temazepam Normisom
Oxazepam Seresta

Waarom is een verklaring nodig?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK legaliseert deze verklaringen

Let op! Reizen naar het buitenland zonder verklaring voor een medicijn dat onder de Opiumwet valt is strafbaar.

 

Welke verklaring is nodig?

Er bestaan twee verschillende verklaringen: 

 1. De Schengenverklaring voor reizen binnen het Schengengebied. Zie onderstaande tabel voor het overzicht van alle Schengenlanden;
 2. Reizen naar een land aangesloten bij het Apostilleverdrag;
 3. Reizen naar overige landen.
 4. Lang verblijf in buitenland
 5. De Engelstalige medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied: 

Schengenlanden:

België Malta
Denemarken Nederland
Duitsland Noorwegen
Estland Oostenrijk
Finland Polen
Frankrijk Portugal
Griekenland Slovenië
Hongarije Slowakije
Italië Spanje
Letland Tsjechië
Liechtenstein IJsland
Litouwen Zweden
Luxemburg Zwitserland

Tips voor het reizen met medicijnen

Neem de medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek. Daarnaast kunt u bij de apotheek een medicijnpaspoort aanvragen. Een medicijnpaspoort is praktisch in geval van verlies van medicijnen of wanneer u een arts in het buitenland raadpleegt.

Let op! Een medicijnpaspoort kunt u meenemen als ondersteuning bij de verklaring, maar vervangt deze niet!

1. Reizen binnen het Schengengebied

Reist u naar een land binnen het Schengengebied, dan heeft u een Schengenverklaring nodig.

Wat is een Schengenverklaring?

Een Schengenverklaring is nodig om binnen het Schengengebied te reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.

Schengenverklaring downloaden

>>>Download hier de lege Schengenverklaring.<<<

Hoe vult u een Schengenverklaring in?

De verklaring bestaat uit de onderdelen A tot en met D. De voorschrijvend arts vult onderdeel A en C in. Onderdeel B moet u zelf invullen. Het CAK vult onderdeel D in.

Let bij het invullen op de volgende punten: 

 1. De arts moet onderdeel A duidelijk ondertekenen.
 2. Op de verklaring moet in ieder geval óf het nummer van het identiteitsbewijs van de patiënt genoteerd staan óf de geboortedatum. Wanneer beide ontbreken, kan het CAK de aanvraag niet in behandeling nemen.
 3. Bij geldigheidsduur (regel 13) moet u de datum van vertrek en de datum van terugkomst invullen.
 4. Bij regel 19 vragen we u de totaal mee te nemen hoeveelheid in te vullen. Bijvoorbeeld: reis van acht dagen, de patiënt gebruikt methylfenidaat tabletten 54mg, en 3 tabletten per dag. Bij regel 19 noteert u dan (8 x 3 x 54 = ) 1296 mg.
 5. Vergeet niet om het huisadres te vermelden (inclusief postcode). Wanneer dit ontbreekt, stuurt het CAK de verklaring na legalisatie terug naar de arts. • Let op dat de reisbestemming een Schengenland is. Zo niet, dan is een Engelstalige medische verklaring nodig.
 6. Per verklaring mag u maximaal 1 medicijn invullen.
 7. Per verklaring mag u maximaal 4 verschillende reisbestemmingen invullen.
 8. Een Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Mocht de reis langer zijn dan 30 dagen dan moet u meerdere verklaringen aanvragen. Zorg er voor dat de data op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: verklaring 1: 07/07/2015 t/m 05/08/2015 (= dertig dagen) en verklaring 2: 06/08/2015 t/m 10/08/2015 (= vijf dagen).
 9. Het legaliseren van de Schengenverklaring

Als de verklaring volledig is ingevuld en ondertekend door uw arts, stuurt u deze verklaring per post op naar het CAK. Het CAK controleert het formulier op volledigheid en echtheid. Wanneer alles in orde is, waarmerkt en legaliseert het CAK het document en stuurt het vervolgens naar u terug.

De aanvraag stuurt u naar: 

 • CAK, afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen
 • Postbus 84015
 • 2508 AA Den Haag

Let op! Het CAK neemt alleen goed en volledig ingevulde documenten in behandeling. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4 weken. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

2. Reizen naar een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag

Voor landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag, maar niet binnen het Schengengebied vallen (zie de tabel hieronder), heeft u een Engelstalige medische verklaring nodig die het CAK legaliseert

>>> Download Engelstalige medische verklaring <<<

Niet-Schengenlanden die vallen onder het Apostilleverdrag

Albanië Hong Kong Oekraïne
Andorra Ierland Panama
Antigua & Barbuda India Peru
Argentinië Israël Roemenië
Armenië Japan Rusland
Aruba* Joegoslavië (Fed.Rep.) Saint Kitts &Nevis
Australië Kaapverdië Saint Vincent
Azerbeidjan Kazachstan Grenadines
Bahamas Kirgizië Samoa
Barbados Kroatië San Marino
Belarus (Wit Rusland) Lesotho Sao Tomé e Principe
Belize Liberia Servië
Bosnië. Herz. Macau Seychellen
Botswana Macedonië Sint Lucia
Brunei Darus. Malawi Suriname
Bulgarije Malta Swaziland
Colombia Marshall Isl. Tonga
Cook Islands Mauritius Trinidad & Tobago
Cyprus Mexico Turkije*
Dominica Moldavië Vanuatu
Ecuador Monaco Venezuela
El Salvador Mongolië Verenigd Koninkrijk
Fiji Montenegro VS van Amerika
Georgië Namibië Zuid-Afrika
Grenada Nieuw Zeeland Zuid-Korea
Honduras Niue  

Let op! Voor een aantal landen, zoals Turkije en Aruba, geldt een afwijkende procedure. Deze procedure is te vinden op www.hetcak.nl

 

Het legaliseren van een Engelstalige medische verklaring bestemd voor landen die vallen onder het Apostilleverdrag

Het legaliseren van een Engelstalige medische verklaring gaat als volgt:

Download de Engelse verklaring

 

 

Stap 1: Engelstalige medische verklaring naar het CAK sturen Stuur eerst de Engelstalige medische verklaring per post naar:

 1. CAK, afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen
 2. Postbus 84015
 3. 2508 AA Den Haag

Het CAK controleert de verklaring op volledigheid en echtheid. Ook controleert het CAK de inschrijving van de arts in het BIG-register. Als alles in orde is dan zal het CAK het document waarmerken, legaliseren en terugsturen. Als er geen huisadres is genoteerd dan stuurt het CAK de verklaring terug naar de arts.

Stap 2: Apostillestempel halen bij de rechtbank Als u reist u naar een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag (zie pagina 8) dan moet u een Apostillestempel halen. Hier betaalt u een vergoeding voor. U kunt de Apostillestempel halen bij de rechtbank bij u in de buurt.

Voor meer informatie over adressen en telefoonnummers van de rechtbanken kunt u terecht op www.rechtspraak.nl. Zodra uw document een Apostillestempel heeft, bent u klaar voor vertrek.

Locatie Lelystad

•Stationsplein 15, 8232 DL Lelystad
•Postbus 2035, 8203 AA Lelystad of postbus 16005, 3500 DA Utrecht*

Locatie Utrecht

•Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht
•Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

Locatie Almere

•De Diagonaal 37, 1315 XK Almere
•Postbus 2035, 8203 AA Lelystad of postbus 16005, 3500 DA Utrecht*

Locatie Amersfoort

•Stationsstraat 81, 3811 MH Amersfoort

 

3. Reizen naar overige landen

Als u reist u naar een land dat niet aangesloten is bij het Apostilleverdrag dan heeft u ook een Engelstalige medische verklaring nodig. 

Het legaliseren van een Engelstalige medische verklaring bestemd voor overige landen

Het legaliseren van een Engelstalige medische verklaring voor landen die niet vallen onder het apostilleverdrag, gaat als volgt:

Download de Engelse verklaring

 

 

Stap 1: Engelstalige medische verklaring naar het CAK sturen Stuur de Engelstalige medische verklaring per post naar:

 1. CAK, afdeling FI / Afgifte Schengenverklaringen
 2. Postbus 84015
 3. 2508 AA Den Haag

Het CAK controleert de verklaring op volledigheid en echtheid. Ook controleert het CAK de inschrijving van de arts in het BIG-register. Als alles in orde is dan zal het CAK het document waarmerken, legaliseren en terugsturen. Als er geen huisadres is genoteerd dan stuurt het CAK de verklaring terug naar de arts.

Stap 2: Verklaring laten legaliseren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nadat u de verklaring heeft ontvangen van het CAK, moet u de verklaring laten legaliseren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

• De snelste manier is langsgaan bij: 

 1. Consulair Dienstencentrum van het Ministerie van
 2. Buitenlandse Zaken
 3. Bezuidenhoutseweg 67
 4. 2594 AC Den Haag 

• Het document kunt u ook per post opsturen naar: 

 1. Consulair Dienstencentrum van het Ministerie van Buitenlandse
 2. Zaken
 3. Postbus 20061
 4. 2500 EB Den Haag 

Let op! Geef in de verklaring aan wat het huisadres is voor het document. Zonder huisadres ontvangt u het document niet terug.

Aan de legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn kosten verbonden. Voor meer informatie ga naar:

www.minbuza.nl

 

4. Lang verblijf in het buitenland

Schengenverklaring

Een Schengenverklaring is maximaal 30 dagen te gebruiken vanaf het moment van vertrek. Als u voor een langere periode op reis gaat of vaker naar het buitenland reist, is er een mogelijkheid om meerdere Schengenverklaringen aan te vragen. De patiënt kan maximaal zes verklaringen voor een aaneengesloten periode aanvragen. Belangrijk hierbij is dat de totale hoeveelheid medicijnen die u meeneemt, overeenkomt met de hoeveelheid die op de verklaring staat.

Engelstalige medische verklaring

Een Engelstalige medische verklaring is 1 jaar geldig. U kunt deze niet voor een langere periode aanvragen.

>>> Download Engelstalige medische verklaring <<<

 

5. Engelstalige medische verklaring buiten het Schengengebied

In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de

voorschrijvend arts.

Wat is een Engelstalige medische verklaring?

In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt medicijnen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening. De arts stelt deze verklaring op in briefvorm en deze moet in het Engels geschreven zijn. De medische verklaring is maximaal een jaar geldig (vanaf de briefdatum) als er geen wijziging plaatsvindt in de medicatie en dosering. De verklaring is vaker te gebruiken binnen dat jaar. Als er wel een wijziging plaatsvindt dan moet een nieuwe Engelstalige medische verklaring afgegeven worden.

Wat staat er in de Engelstalige medische verklaring?

Voor deze verklaring bestaat geen standaard formulier. Een aantal belangrijke gegevens moet in de verklaring staan:

 1. Gegevens arts: De naam van de zorgverlener moet duidelijk genoemd staan, inclusief AGB (Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners) code en adresgegevens.
 2. Gegevens patiënt: Op de verklaring moeten de juiste gegevens van de patiënt staan inclusief het paspoortnummer en de geboortedatum.
 3. Voorgeschreven medicijn: Er moet duidelijk beschreven zijn om welk medicijn het gaat, inclusief de internationale handelsnaam, en in welke hoeveelheid (dagdosering).
 4. Ondertekening arts: De verklaring moet ondertekend zijn door de voorschrijvend arts. Een stempel is niet verplicht.
 5. Adres: Wanneer er geen adres van de patiënt is genoteerd, stuurt het CAK de verklaring terug naar de arts. Hieronder ziet u een voorbeeld van een Engelstalige medische verklaring. Dit voorbeeld is ook beschikbaar via www.hetcak.nl

Voorbeeld van een Medische verklaring

 

 

 

Veelgestelde vragen

Ik ga over 1 week op reis en ben te laat met mijn aanvraag. Wat nu?

Aanvragen voor legalisatie van een verklaring met een vertrekdatum binnen 1 week kan de patiënt het beste doen via het contactformulier op onze website. De aanvraag voor de Schengenverklaring zal het CAK (zo nodig) terugsturen per e-mail. De aanvraag van de medische verklaring kan het CAK na afhandeling alleen per post sturen. Dit omdat de stempel en de handtekening die wij afgeven origineel moeten zijn. Als er sprake is van spoed, bestaat de mogelijkheid om langs te komen voor een directe afhandeling. Dit kan alleen op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur.

Ik gebruik meerdere medicijnen. Heb ik voor elk medicijn een aparte verklaring nodig?

Er mag maximaal 1 medicijn op 1 Schengenverklaring staan. Voor een Engelstalige medische verklaring is er geen maximum aan het aantal medicijnen. U heeft dus maar één verklaring nodig.

Tijdens mijn reis doe ik meerdere landen aan, heb ik nu voor elk land een aparte verklaring nodig?

Op een Schengenverklaring mag u maximaal 4 landen noemen. Mocht de eindbestemming een niet- Schengenland zijn, maar gaat de reis wel door Schengenlanden, dan heeft u voldoende aan een Engelstalige medische verklaring. Deze is ook geldig in de Schengenlanden waar u doorheen reist.

Ik ben mijn huisadres vergeten te noteren. Wat nu?

Als er op de verklaring én in de begeleidende brief geen huisadres staat, dan stuurt het CAK de verklaring terug naar de voorschrijvend arts.

Mijn arts is op vakantie, wie moet nu mijn verklaring opstellen en ondertekenen?

De vervanger van de eigen arts kan de verklaring opstellen.

Ik ben in het bezit van een medicijnenpaspoort, is dit ook voldoende om mee te reizen?

Nee, het medicijnenpaspoort is geen officieel reisdocument. Wel is het handig dit document mee te nemen in geval van verlies van medicijnen of wanneer u een arts raadpleegt.