#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

CARDIOVASCULAIR RISICO MANAGEMENT (CVRM) Primaire Preventie

1. VOOR WIE?

Voor alle patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculaire klachten), d.w.z. mensen met een hoge bloeddruk,overgewicht, verhoogd cholesterol, rokers boven de 40 en mensen met hart- en vaatziekten in de familie.

2. HOE WORDT BEPAALD WIE MEEDOET IN HET ZORGPROGRAMMA?

De praktijkverpleegkundige selecteert samen met een gespecialiseerde doktersassistente patiënten met een verhoogd risico. Diverse vragenlijsten zullen worden ingevuld. Vanuit een vragenlijst wordt bepaald of een patiënt wordt opgenomen in het zorgprogramma. De diagnose ?verhoogd cardiovasculair risico? wordt gesteld door de huisarts.

3. WAT IS HET DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA?

Het tijdig behandelen van patiënten met een verhoogd risico, teneinde complicaties als een TIA, een hersenbloeding/beroerte en een hartinfarct te voorkomen.

4. WAT HOUDT HET ZORGPROGRAMMA IN?

Van patiënten die meedoen aan het zorgprogramma wordt een risicoprofiel gemaakt. Dit houdt in, dat alle risicofactoren die een rol spelen bij hart- en vaatziekten in kaart worden gebracht. Risicofactoren zijn o.a. roken, hooggewicht, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Nadat het risicoprofiel is gemaakt, wordt met de patiënt besproken welke stappen er kunnen worden genomen om het risico te verminderen inclusief het bevorderen van de te volgen therapie. De behandeling is tweeledig: m?t en zonder geneesmiddelen. De behandeling zonder geneesmiddelen is gericht op het aanpassen van de leefstijl, zoals het stoppen met roken, minder gebruik van alcohol, gewichtsreductie en meer bewegen.

5. WELKE HULPVERLENERS ZIJN ER BIJ BETROKKEN?

De huisarts, de praktijkverpleegkundige, doktersassistente en eventueel de fysiotherapeut en de di?tist. De huisarts is eindverantwoordelijk, houdt het overzicht en schrijft medicatie voor. De apotheker helpt de patiënt bij zijn/haar medicatiegebruik en geeft extra informatie op verzoek. De praktijkverpleegkundige en doktersassistente coördineert de behandeling, roept de patiënt periodiek op en verwijst eventueel naar andere hulpverleners zoals fysiotherapeut en di?tist. De fysiotherapeut stimuleert tot- en begeleidt de patiënt bij het bewegen. De di?tist begeleidt de patiënt bij het aanpassen van zijn/haar eetpatroon, rekening houdend met de leefstijl en wensen van de patiënt. Toepassing van een dieet kan betekenen, dat geen of minder medicatie nodig is.

6. WAT KOST HET?

De kosten voor huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker en diëtiste worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding van de kosten voor fysiotherapeut is afhankelijk van het verzekeringspakket van de patiënt. Eventuele laboratorium kosten gaan af van uw eigen risico.

7. INFORMATIE

Huisartsenpraktijk Medi-Mere werkt samen met de GEZA. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.zorginalmere.nl of bel de GEZA infolijn: 036 - 31 00 999
Inschrijven Afspraak maken