#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Klacht

Klacht over huisarts, POH, assistente of praktijk?  

Een goed contact met uw huisartsenpraktijk is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts, maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.  

 

1. De klacht bespreken met uw huisarts 

Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook wanneer de klacht over de praktijkondersteuner, doktersassistent of een waarnemend huisarts gaat. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, dan kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen.  

 

2. De klachtenfunctionaris Medi-Mere 

Wilt u dit niet dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan onze interne klachtenfunctionaris. U dient uw klacht in via een e-mail aan klacht@medi-mere.com waarna de functionaris contact met u opneemt over de aanpak van uw klacht.  

 

3. De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Als uw klacht hiermee toch voor u toch niet voldoende opgelost wordt kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Medi Mere is aangesloten bij deze stichting.  De SKGE heeft een netwerk van onafhankelijke klachtenfunctionarissen die in uw klacht kunnen bemiddelen. Bemiddeling door de SKGE is gratis.  

Op de site https://www.skge.nl/patienten vindt u nog meer informatie. 

 

4. De Geschillencommissie

Als ook de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie van de SKGE. Iedere beroepsgroep heeft een eigen geschillencommissie. De SKGE zorgt voor de commissies voor de huisartsenzorg en voor de openbare apotheken. De voorzitter is een (voormalig) rechter. Verder bestaat de commissie uit een of twee leden vanuit patiëntvertegenwoordiging, en een of twee leden die huisarts dan wel apotheker zijn. De commissie oordeelt of uw klacht gegrond is en of u recht hebt op een schadevergoeding. Uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend, er is dus geen hoger beroep mogelijk. 

Ook hiervoor kunt u informatie vinden op de site www.skge.nl/patienten/geschillenprocedure/ 

 

5. Andere mogelijkheden 

Naast de hier genoemde mogelijkheden zijn er andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht over uw huisarts, zoals het Regionaal Tuchtcollege of de burgerlijke rechter. 

Het medische tuchtrecht is een soort rechtspraak waarbij een instantie (het tuchtcollege) beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende werkwijze heeft gehandeld. Het tuchtrecht geldt voor beroepen met een BIG-registratie, dat zijn: (huis) artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. 

Voor meer informatie over het regionaal tuchtcollege kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/in-welke-gevallen-kan-ik-een-klacht-indienen-bij-een-tuchtcollege-voor-de-gezondheidszorg

De burgerlijke (of civiele) rechter komt in beeld wanneer het om schadevergoeding gaat bij medische fouten. 

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-terecht-met-een-klacht-over-een-arts-of-zorginstelling Volg deze link voor meer informatie.

Inschrijven Afspraak maken