#
×
Bij spoed overdag: 036 549 00 00
phone_icon

Telefoon overdag: 036 532 99 88

phone_icon

Telefoon avond/weekend: 0900 203 0 203 (HAP)

phone_icon

Bij spoed overdag: 036 549 00 00

Raad van Commissarissen (RvC)

De raad van commissarissen (RvC) in de zorgsector speelt een cruciale rol in het waarborgen van goed bestuur, het bewaken van de kwaliteit van zorg en het behouden van financiële stabiliteit. Ze bieden onafhankelijk toezicht en advies aan de directie, zorgen voor transparantie en verantwoording, en waarborgen dat de organisatie voldoet aan regelgeving en ethische normen. Dit helpt bij het bevorderen van vertrouwen bij stakeholders en het realiseren van de missie en visie van de zorginstelling.

De leden van de raad worden gekozen en ingesteld  voor een termijn van 4 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen voor nog een tweede termijn van 4 jaar.

De RvC in het kort

De RvC houdt toezicht op de directie en adviseert het bestuur om de gestelde doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De RvC heeft de volgende taken:

  1. Toezicht houden op de organisatie in algemene zin
  2. Goedkeuren van het jaarplan en de begroting
  3. Advies geven en sparren met het bestuur en de directie over beleid en vormgeving van de organisatie
  4. Toezicht houden op het werkgeverschap van Huisartenpraktijken Medi-Mere.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. Jaarlijks vindt viermaal per jaar overleg plaats met de directeur en het bestuur. De RvC wordt door de directie per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de gestelde doelstellingen zoals die zijn beschreven in het meerjarenplan en de begroting. De RvC heeft de ruimte om extra bijeenkomsten te organiseren indien daarvoor aanleiding is.

De leden stellen zich voor

Jos Schouten, voorzitter

Portefeuille: financiële zaken

Jos Schouten, voorzitter, 66  jarige  man,  40 jaar fiscalist en financieel adviseur bij en voor met name zorg gerelateerde instellingen en zal de komende 4 jaarstermijn met veel plezier ervaring en kennis gebruiken om toezicht te houden op met name financieel-economische aspecten van Huisartsenpraktijk Medi-Mere.

Stephan Hagethorn

Portefeuille: facilitaire zaken

Stephan Hagethorn, 34 jarige man, 9 jaar leidinggevend Jachtmakelaar, technisch goed onderlegd, ondernemend, vooruitstrevend en innovatief.

Martine Roerink

Portefeuille: medische zaken

Martine Roerink, 27 jarige vrouw, sinds afstuderen meerdere jaren werkzaam als  praktijkondersteuner en manager van een middelgrote huisartsenpraktijk, zeer gedreven in haar vak, kundig, precies en accuraat,  functioneert met veel plezier als toezichthouder binnen de raad van Commissarissen.

Inschrijven Afspraak maken